OPŠTINA TIVAT U KAMPANJI “16 DANA AKTIVIZMA ZA BORBU PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA”

02 dec 2013

Opština Tivat u saradnji sa Ministarstvom pravde i ljudskih prava – Odjeljenje za poslove rodne ravnopravnosti i Misijom  OEBS-a u Crnoj Gori   pokrenuli su i ove godine  kampanju „16 dana aktivizma za borbu protiv nasilja nad ženama”.
Međunarodna kampanja  promoviše eliminaciju svih oblika nasilja nad ženama. U Crnoj Gori, kampanja ima za cilj podizanje svijesti o ovom problemu i podsticanje  nadležnih organa i javnost da učestvuju u borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici.
Opština Tivat jedna je od opština U Crnoj Gori koja se pridružila kampanji organizovanjem  dvodnevnog Kursa samoodbrane za žene u  Trening centru AIKIDO Kluba Tivat. Kurs počine 06.decembra (petak) u 12.00 časova u Trening centru AIKIDO KLUBA Dumidran Tivat.
Treneri će građanke učiti osnovama samoodbrane čime će opština Tivat obilježiti Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama I samim tim otpočeti kampanju .
Opština Tivat će ovih dana podijeliti i propagandni materijal članicama Radne grupe za izradu Lokalnog plana za postizanje Rodne ravnopravnosti u Tivtu .U saradnji sa Ministarstvom pravde i ljudskih prava – Odjeljenje za poslove rodne ravnopravnosti i Misijom  OEBS-a u Crnoj Gori.