Pošumljavanje

02 dec 2013

29.11.2013.godine u petak, pripremljene su sadnice za pošumljavanje. Dio sadnica je iznešen na Vrmac iznad sela Peani. Ekipa je tog dana i započela pošumljavanje, koje će da traje do kraja ovog mjeseca u zavisnosti od vremenskih prilika.
Pošumljava se sa sadnicama divljeg kestena (Aesculus hippocastanum), graba (Carpinus betulus), sadnicama crnog bora ( Pinus nigra Arnold) i sadnicama bagrema (Robinia pseudoacacia).

Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj i Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine

post slika