OPŠTINSKA IZBORNA KOMISIJA

07 feb 2013

Opštinska izborna komisija radi svakog radnog dana u vremenu od 8h - 15h i od 17h - 20h u kancelarij br. 21. Telefon za informacije:

Predsjednik OIK-e Jovanka Laličić    069-042-655