OPŠTINSKA KANCELARIJA ZA PREVENCIJU BOLESTI ZAVISNOSTI OBILJEŽAVA SVJETSKI DAN BORBE PROTIV SIDE KAMPANJOM ”ZAŠTITI LJUBAV”

28 nov 2014

Opštinska Kancelarija za prevenciju bolesti zavisnosti i ove godine obilježava Svjetski dan borbe protiv AIDS-a sa ciljem da se skrene pažnjaja javnosti na značaj prevencije i ranog otkrivanja infekcije uzrokovane HIV-om. Rano otkrivanje infekcije uzrokovane HIV-om omogućava kvalitetniji i duži život, HIV је i dаljе vеliкi prоblеm zа јavno zdravlje. Nеprihvаtljivа је činjеnicа dа u Еvrоpi оd 2,3 miliоnа ljudi којi živе sа HIV-оm, čак pоlоvinа svојu diјаgnоzu оtкriјe каsnо, štо dоvоdi dо каsniјеg pristupа tеrаpiјi. Svjetski dan borbe protiv side treba da bude podstrek na istiskivanju stigmatizacije i diskriminacije u korist tolerancije, da bi borba protiv ove bolesti bila efikasnija i lakša. U saradnji sa Omladinskim klubom učenicima OŠ Drago Milović i SMŠ Mladost biće organizovana predavanja na temu borbe protiv AIDSA u ponedeljak i utorak (1 i 2.decembra) u prostorijama Omladinskog kluba, od 18:00 - 20:00h, a predavanje će voditi soc. Snežana Stevović.

post slika