OSNIVANJE OMLADINSKOG KLUBA TIVAT

08 jul 2014

U cilju unapređenja kapaciteta mladih da aktivno ,efikasno i odgovorno učestvuju u životu i razvoju društva,Fond za aktivno građanstvo-FAKT i Uprava za mlade i sport,pokrenuli su program podrške omladinskom aktivizmu.
Opština Tivat prepoznaje mlade kao značajan resurs crnogorskog društva i nastoji da u domenu svojih mogućnosti i nadležnosti , osigura razvoj mahanizama primjene omladinske politike na lokalnom nivou.
U proteklih par godinina intezivno se radilo na donošenju Lokalnog plana akcije za mlade ,kojim su se definisali prioriteti za unapređenje omladinske politike.


Jedan od ključnih infrastrukturnih mehanizama za učešće mladih, razvoj životnih vještina, neformalno obrazovanje, interkulturalno učenje i socijalnu inkluziju su omladinski centri i klubovi.Pripremne radnje oko osnivanja Omladinskog kluba su završene ,Ugovor je sklopljen sa NVO Kreativni centar koji će biti grant administrator projekta „podrške omladinskom aktivizmu“.
Omladinski klub je formiran na inicijativu opštinske Kancelarije za mlade , Neformalne grupe Kreativne pečurke i NVO Kreativni centar, a u saradnji i uz veliku podršku nacionalne Kancelarije za mlade ,Uprave za mlade i sport CG i Fondacije za aktivno građanstvo .
Prostorije Omladinskog kluba nalaze se u montažnom objektu kod Doma zdravlja i prostorno odgovaraju potrebama mladih , a prostor, njegovo održavanje, troškove adaptacije kao i kasnije troškove snosi opština Tivat.
Za planirane aktivnosti, opremanje prostora Odlukom komisije za dodjelu grantova u okviru programa Omladinskog aktivizma Fonda za aktivno građanstvo –fAKT,dodijeljeno je 9 000 eura.
Svečano otvaranje Omladinskog kluba planirano je za 12.avgust, kada je i proslava Međunarodnog dana mladih.
Realizacija projekta biće završena krajem decembra 2014.g.

 

post slika