Ove godine u Tivtu 59 brakova, a 18 razvoda

29 aug 2023

Od januara do kraja avgusta u Tivtu je sklopljeno 49 brakova, dok je naknadno upisano 10 brakova crnogorskih državljana koji su se vjančali na nekoj drugoj loakciji. Za isti vremenski period registrovano je 18 razvoda braka. Prema evidenciji kancelarije matičara Sekretarijata za lokalnu upravu, tokom avgusta ove godine u Tivtu je sklopljeno osam brakova. Realizovan je i jedan naknadni upis braka u knjigu vjenčanih.

Od ukupnog broja, 18 brakova je sklopljeno između crnogorskih državljana, dok su devet bračnih zajednica u Tivtu zasnovali strani državljani. Zabilježena su 22 braka koja su sklopili naši državljani sa stranim državljanima. Strani državljani koji su se vjenčali u Tivtu dolaze iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Rusije, Ukrajine, Velike Britanije, Azerbejdžana, Australije…

Kancelarija matičara registrovala je jedan upit za sklapanje istopolnog braka. Isti nije realizovan zbog nepotpune dokumentacije.

Za sklapanje braka u Opštini Tivat od dokumentacije neophodni su: izvodi iz matične knjige rođenih, uvjerenja o slobodnom bračnom stanju i fotokopije ličnih karata vjerenika i kumova. Ukoliko se radi o stranim državljanima dokumenta moraju biti prevedena od strane ovlaštenog sudskog tumača. Takođe, potrebno je pristustvo ovlaštenog sudskog tumača prilikom izrade zapisnika (formalna procedura koja prethodi činu sklapanja braka) i tokom samog vjenačanja.

post slika