Plan podsticajnih mjera u poljoprivredi za 2023. godinu

20 mar 2023
Sekretarijat za privredu Opštine Tivat, u skladu sa Odlukom o podsticajima u razvoj poljoprivrede, objavljuje Plan podsticajnih mjera za 2023. godinu. Planom je obuhvaćeno 14 oblasti, u okviru kojih će se raspoređivati sredstva za poljoprivredu, i to za:
 1. Ruralni turizam,
 2. Podršku razvoju voćarske i vinogradarske proizvodnje,
 3. Podršku razvoju maslinarstva,
 4. Podršku razvoju povrtarske i cvjećarske proizvodnje,
 5. Podršku razvoju pčelarstva,
 6. Podršku razvoju stočarstva,
 7. Podršku razvoju organske poljoprivrede,
 8. Podršku unapređenju seoske infrastrukture,
 9. Podršku unapređenju manifestacija i promociji ruralnog područja i poljoprivrede,
 10. Podršku razvoju ribarstva i marikulture,
 11. Podršku korisnicima staračke naknade,
 12. Podršku unapređenju lovstva,
 13. Podršku održivom upravljanju zelenim otpadom iz poljoprivredne proizvodnje.
 14. Pošumljavanje po principu agrošumarstva
  Plan je donešen uz konsultacije i predloge udruženja čija je oblast uglavnom poljoprivreda. Za ovu godinu planirana sredstva za poljoprivredu iznose 45.000,00 €. U okviru gore navedenih mjera, u narednom periodu raspisaće se Javni pozivi kojima će se detaljno opisati uslovi korišćenja, kao i rokovi predaje zahtjeva i ostale procedure realizacije.   Sve informacije mogu se dobiti u Sekretarijatu za privredu u kancelariji broj 17, na telefon broj 661347 i na mail privreda@opstinativat.me.   post slika