POČELI RADOVI NA OBNOVI SPOMEN OBILJEŽJA

28 nov 2018

Radovi na spomen obilježjima u Velikom gradskom parku: Spomenik narodnom heroju Milanu Spasiću i narodnom heroju Sergeju Mašeri; Spomenik u čast 31. oktobra 1918. godine, dana podizanja flotne zastave Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca; Spomen ploča osnivaču velikog gradskog mornaričkog parka, počeli su danas, 27. novembra 2018. godine.

Prvo izvođenje konzervatorsko-restauratorskih radova planirano je na Spomeniku narodnom heroju Milanu Spasiću i narodnom heroju Sergeju Mašeri.

Firma koja je izradila konzervatorske projekte i koja će obaviti radove na samim spomenicima je “Projektor” doo. Konzervatorski projekti urađeni su u skladu sa Rješenjima o konzervatorskim uslovima izdatim od strane Ministarstva kulture- Uprava za zaštitu kulturnih dobara, a na zahtjev Sekretarijata za kulturu i društvene djelatnosti, dok je nadzorni organ nad izvođenjem radova firma "PLAN B Consulting & Design".

Zvaničnom otvaranju radovaprisustvovali su predstavnice Sekretarijata za kulturu i društvene djelatnosti- sekretarka mr Dubravka Nikčević sa saradnicama Vesnom Radnjić i Anom Ivanović, direktor Komunalnog Vlado Đukić, tim firme Projektor na čelu sa arhitektom - konzervatorom Katarinom Nikolić Krasan, kao i Dejan Palibrk iz firme "PLAN B Consulting & Design" koja vrši nadzor.

Sekretarka Sekretarijata za kulturu i društvene djelatnosti, Dubravka Nikčević, ovom prilikom je istakla: “Poslije dužeg niza, ne godina, nego decenija, krećemo sa jednim veoma značajnim projektom kad je u pitanju zaštita i obnova spomen obilježja. U ove radove smo ušli nakon jedne duže zakonske procedure koja se ticala postupka javnih nabavki gdje je firma “Projektor” iz Tivta izabrana da radi projekat i izvođač je radova, dok je nadzorni organ firma “Plan B” iz Podgorice. Očekujemo da ćemo za nekih 15-20 dana biti u prilici da spomenik Spasiću i Mašeri zasija punim sjajem, a onda krećemo sa radovima i na ostala dva spomen obilježja.”

Katarina Nikolić Krasan iz firme “Projektor” kazala je: “Ovu finu i korektnu saradnju sa Opštinom Tivat smo započeli pre leta, a sada je nastavljamo. Mi smo krenuli sa konzervatorskim istraživanjima ova tri spomenika, dobili saglasnost nadležne Uprave i danas krećemo sa radovima. Formirali smo gradilište, otvorili građevinski dnevnik i na taj način radovi zvanično počinju. U našem timu, pored naših majstora koji su specijalizovani za rad na spomenicima kulture i koje predvodi Jugoslav Vuković, tu je i kolega Božidar Jovićević konzervator restaurator za metal. On će biti zadužen naročito za tretman biste Spasića i Mašere i reljefne table koja se nalazi ispod njega Tu je i koleginica Magdalena Radunović koja je restaurator za kamen, kao i ostali tim našeg studija. Nadam se da će nas poslužiti i lijepo vrijeme. Ne kao danas. Ovo nisu komplikovani, ali jesu delikatni radovi. Naročito na bistama na kojima se vidi odsustvo konzervatorske ruke. Malo su izgrebani i imaju manjih oštećenja koje ćemo sanirati. Logističku podršku, veoma važnu, daće nam Komunalno preduzeće Tivat.”

Prisutnima se obratio i Vlado Đukić, direktor Komunalnog koji je istakao : ” Zahvaljujem se Sekretarijatu za kulturu koji je pokrenuo ovu inicijativu. Ovo je mnogo značajno   za naš Gradski park koji održava i čuva Komunalno preduzeće. Nadam se da će se radovi izvesti kvalitetno. Imam puno povjerenje” .

Izradu projekata i sprovođenje konzervatorskih radova finansirala je Opština Tivat u iznosu od 14.950,00 eura.

slika otvaranje gradilista

gradiliste spasic i masera

post slika