POČINJE ASFALTIRANJE LOKALNIH SAOBRAĆAJNICA I SANACIJA TROTOARA VRIJEDNI 600.000,00€

22 mar 2019

Asfaltiranje lokalnih saobraćajnica i sanacija trotoara i šetališnih staza, ukupno vrijedni 600.000,00 €, počeće u narednim danima na 33 lokacije na teritoriji opštine Tivat. Prvu fazu asfaltiranja lokalnih saobraćajnica, u ukupnoj površini od 33 700 m2, na 26 lokacija realizovaće podgorička kompanija „Bemax“. Investicija je vrijedna vrijedna 504.000,00 €  a ugovoreni rok za realizaciju je 45 dana.

Radovi obuhvataju zasijecanje i struganje asfalta, nivelaciju postojećih šahti, pripremu podloge, ugradnju nosećeg i habajućeg sloja asfalta.

Radovima će biti obuhvaćene ulice: Luke Tomanovića, Istarska/Arsenalska, Đačka, Njegoševa /21 Novembar, Ribarski put/Pakovo, II Dalmatinske, Palih Boraca,Sremsko – Karlovačka, Karpoška, Trg Dara Petkovića, Obala Filipa Miloševića, Blaža Jovanovića, Mažina – dio, Brijeg Gverovića, Gornji Kalimanj III – dio, Bonići I, Dumidran – dio, Vrijes I-IV, Mrčevac I, Gradiošnica – 3 lokacije, Brda.  

U toku izvođenja radova drumski saobraćaj ce biti privremeno obustavljen i preusmjeren o čemu će javnost biti naknadno obavještena.

Druga faza asfaltiranja lokalnih saobraćajnica vrijedna 600.000,00 € planirana je nakon turističke sezone.

Sanacija trotoara i šetališnih staza ugovorene vrijednosti 96.000,00 € trajaće 30 dana a radove izvodi Asfalt beton gradnja iz Podgorice. 

Radovi obuhvataju zasijecanje, razbijanje i uklanjanje postojećih betonskih trotoara, razbijanje i uklanjanje postojećih oštećenih ivičnjaka, iskop zemljanog materijala, tamponiranje, ugradnju behaton ploča i ivičnjaka, na sedam lokacija u ukupnoj površini 2223 m2.

Sanacija trotoarskih površina biće izvedena u ulicama: Luke Tomanovića, Đačkoj, Njegoševoj, 21 novembra, II Dalmatinske, Palih Boraca i Karpoškoj.

Obje investicije su planirana aktivnost iz Strateškog plana razvoja opštine Tivat 2019 – 2022 god, i u skladu su sa Akcionim planom za sprovođenje strateškog plana, za 2019.godinu.

Tivat asfaltiranje puteva2

post slika