Početak radova na izgradnji postrojenja za tretman otpadnih voda za opštine Kotor i Tivat na lokaciji Klačina u Đuraševićima

27 feb 2015

Ministar održivog razvoja i turizma Branimir Gvozdenović, njemačka ambasadorka Gudrun Elizabet Štajnaker i predsjednici tivatske i kotorske opštine Ivan Novosel i Aleksandar Stjepčević ozvaničili su početak radova na izgradnji postrojenja za tretman otpadnih voda za opštine Kotor i Tivat na lokaciji Klačina u Đuraševićima.
Tim povodom, predsjednik opštine Tivat, Ivan Novosel, istakao je da je do sada u Tivtu izgrađeno preko 110 km kanalizacione mreže uz značajno smanjenje gubitaka, te da su u završnoj fazi radovi na izgradnji 17,6 km kanalizacione mreže, 14,5 km distributivne mreže, 6 većih i 6 manjih pumpnih stanica na potezu Solila-Krašići. Paralelno sa izgradnjom postrojenja radiće se na rješavanju problema otpadnog mulja putem solarnih staklenika. Pored Ivana Novosela, prisutnim građanima i partnerima na projektu, obratili su se i Ministar održivog razvoja i turizma u Vladi Crne Gore Branimir Gvozdenović, predsjednik opštine Kotor Aleksandar Stjepčević, direktor sektora za region KfW banke Kirk Mildner, generalni direktor njemačke kompanije WTE koja izvodi radove Franc Mitermajer kao i Ambasadorka Njemačke Nj.E. Gudrun Elizabet Štajnaker.

SLUŽBA PREDSJEDNIKA

post slika