Posjeta VNG International Opštini Tivat

02 dec 2010

Juče su opštinu Tivat posjetili G. Jean Eigeman holandski stručnjak o pružanju opštinskih odluka,  Boot Nicol, Elger Vemer - predstavnici VNG International,Agencije za međunarodnu saradnju Asocijacije holandskih opština ekspert Mirijana Beara kao  i Vanja Starovlah iz Zajednice opština Crne Gore.

To je prva monitornig posjeta u okviru realizacije projekta “Jačanje odgovornosti i tranasparentnosti na lokalnom nivou„ u okviru kojeg je opština Tivat kandidovala projekat „Kancelarija u jednom koraku„ u oblasti urbanizma i uređenja prostora, a za čiju realizaciju je VNG obezbijedio donaciju od 8 000,00 eura.

Tim za realizaciju projekta kojeg čini  Petar Vujović savjetnik  Predsjednika opštine za ekonomska pitanja i međunarodnu saradnju koordinator projekta, Jovanka Laličić savjetnik Predsjednika opštine za pravna pitanja,  Kristina  Petrović odbornik u Skupštini opštine, predstavnici NVO Omladinski servis  Slaviša Ognjanović i NVO „Pravi put“ Đorđe Trajčevski  u dvoipočasovnom razgovoru  upoznao je eksperte o aktivnostima koje su do sada sprovedene na realizaciji ovog projekta. To  su umrežavanje kancelarije u okviru građanskog biroa sa Sekretarijatom za urbanizam, izrada softvera, nabavka nove opreme, obuka službenika za elektronsko poslovanje, izrada ankete i sumiranje rezultata iste. Simulacija elektronskog poslovanja u ovom segmentu lokalne uprave je izvršena od strane Fani Radimiri. Predstavnici VNG izrazili su zadovoljstvo stepenom realizacije projekta i dali punu podršku Timu na  daljoj realizaciji  istog. Svoje zadovoljstvo realizacijom projekta ali i činjenicom da su u projekat uključeni i predstavnici NVO sektora iskazali su i na sastanku kod Predsjednika opštine koji je uslijedio nakon razgovora sa lokalnim Timom.

Predstavnici VNG Internacional će posjetiti opštinu Tivat i na proljeće iduće godine kako bi se uvjerili da je projekat realizovan.

Za kabinet predsjednika
Jovanka Laličić