Potpisan memorandum o razumijevanju

18 okt 2008

Povodom  17. oktobra Međunarodnog dana siromašnih juče je u Kotoru predsjednik opštine Miodrag Kankaraš  potpisao  Memorandum o razumijevanju između   Tima Ujedinjenih nacija za Crnu Goru, opštine Tivat i opštine  Kotor.  

Memorandumom se uspostavlja okvir za saradnju  kako bi se poboljšao pristup osnovnim uslugama socijalne zaštite za domicilne i raseljene pripadnike  RAE populacije u naselju Lovanja   ali i kao podrška za pronalaženje dugoročnog rješenja za ovu populaciju. Tako na  konkretan način opština Tivat dokazuje  da  kao odgovorna lokalna vlast realizuje obaveze koje je Vlada usvojila svojim strateškim dokumentima u pogledu resocijalizacije I  uključivanja ove populacije u sredine u kojima  žive.  Ovo nije prvi put da opština Tivat sa  UNICEF-om potpisuje  Memorandum o saradnji.  Memorandum o razumijevanju  potpisan je u junu  2006 godine povodom izrade Lokalnog plana Akcija za djecu u Tivtu. Lokalni  plan je usvojen krajem 2007 godini  To je strateški dokument kojim su definisani strateški ciljevi očekivani rezultati i realne i mjerljive aktivnosti  kojima će se  u narednom periodu  poboljšati realizacija  prava djece  u svim  oblastima .   Na svečanosti povodom potpisivanja Memoranduma predsjednik opštine Tivat Miodrag Kankaraš je rekao sledeće :

 “Radujem se što danas potpisujemo još jedan važan dokumanat koji će imati za posljedicu stvaranje boljih uslova za život  stanovnika naselja Lovanja. Sve nas skupa obavezuje da kroz konkretne aktivnosti isti u narednom periodu uspješno realizujemo.”