POTPISANI UGOVORI SA NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA

07 maj 2018

Opština Tivat je na osnovu Odluke o raspodjeli sredstava za projekte nevladinih organizacija za 2018. godinu, usmjerila 39.703,50€ na adresu 19 nevladinih organizacija iz Tivta, koje su konkurisale za pomenuta sredstva. Ovim povodom danas su u zgradi Opštini Tivat, predstavnici NVO sektora potpisali ugovore sa Opštinom Tivat.

Činu potpisivanja ugovora prisustvovali su predsjednica opštine Snežana Matijević, sekretarka za kulturu i društvene djelatnosti Dubravka Nikčević i savjetnica za saradnju sa NVO u Opštini Tivat Ivana Petković.

Obraćajući se prisutnima predsjednica opštine Snežana Matijević je istakla: „Opština Tivat već godinama unazad gradi partnerski, čak šta više prijateljski odnos sa tivatskim nevladinim organizacijama. Dajemo najbolje od sebe da NVO imaju dobre uslove za rad“. Predsjednica se osvrnula i na probleme na koje NVO sektor nailazi, ali napominje da je „snaga i lokalne uprave i NVO sektora upravo u sposobnosti da se ove prepreke zajednički prevaziđu.“ Ona se zahvalila NVO sektoru na kvalitetnim projektima, dodajući kako su na ovaj način građani u prilici organizovano sprovoditi prakse, koje sistemom ili nisu ili ne mogu biti obuhvaćene.

Sekretarka Sekretarijata za kulturu i društvene djelatnosti Dubravka Nikčević je kazala: „Mi smo partneri u ovom poslu. Opština Tivat NVO sektor doživljava upravo na takav način. Komisija za raspodjelu sredstava pri samoj procjeni projekata to ima u vidu.“ Ona je navela da je od ukupno pristiglih 24 projekata, njih 5 odbijeno. „Sa ovim NVO smo se čuli i razgovarali na koji način bi oni svoje projekte, odnosno programe mogli realizovati.“

Sekretarka Nikčević je podsjetila da je nedavno okončan i prvi konkurs za „Reload“ projekat, te da će drugi konkurs uskoro biti raspisan, što je izuzetna prilika za tivatski nevladin sektor. „Pozivam nevladine organizacije da se udruže, osnaže i kandiduju projekte, kako bi došli do vrlo značajnih sredstava, pomenuću da je najniži iznos za podršku projektima 7000€.“

Gotovo 80% podržanih projekata odnose se na oblast kulture. Sekretarka Nikčević je istakla kako bi bilo poželjno da što više prijavljenih projekata pokriva oblasti kao što su socijalna zaštita, ekologija, ljudska i manjinska prava.

Nevladinim organizacijama koje imaju poseban status za Opštinu Tivat, a shodno Odluci, dodjeljeno je 15.000€, odnosno 25% od ukupnog budžeta koji iznosi 60.000€. Poseban status imaju Glazbeno-prosvjetno drštvo (8.500€), Bokeljska mornarica (2.000€) i KUD „Boka“ (4.500€).

Komisija je jednoglasno podržala i 16 drugih NVO projekata i to: KUC „Kadena“ za projekat „Nabavka i prezentacija dječje bokeljske nošnje“ (2.000€), NVO „Klapa Jadran“ za projekat „Jadran – sa pjesmom 45 godina svom gradu“ (2.400€), NVO „Foto kino i video klub Mladost“ za projekat „Autorska izložba fotografija - nastavak digitalizacije snimljenih dokumentarnih i autorskih filmova. Revija dokumentarnih autorskih filmova“ (1.600€), NVO „Djeca Tivta“ za projekat „Čuvajmo dječji svijet“ (2.365€), NVO „Ars Praesentia“ sa projektom „Sax...O...Fon... promenada II“ (2.670€), NVO „AKC – Pravi put“ za projekat „Percepcija korupcije na lokalnom nivou“ (1.008,5€), NVO „Boka“ sa projektom „Tivat, juče, danas, sutra – informativni portal“ (480€), NVO „Centar za savjetovanje i lični razvoj“ sa projektom „Škola roditeljstva“ (700€), HKZ „Dux Croatorum“ sa projektom „Fešta od rogača“ (900€), NVU „Maškarada“ za projekat „Liburna“ (1.900€), NVO „Grupa 3 art“ za projekat „Nacrtajmo se u Tivtu“ (750€), NVO „Bokeški forum“ sa projektom „Pjesnički konkurs – Tivat 2018“ (1.100€), NVO „Matica Boke“ sa projektom „Remasterizovana retrospektiva Zorana Mujbegovića (monografija)“ (1.090€), KZD „Napredak – Gornja Lastva“ za projekat „Lastovske fešte – Dani pejzaža“ (1.440€), NVO „Harlekin“ za projekat „Učešće na ljetnjem karnevalu u Tivtu“ (1.800€), NVO „Evropski dom“ za projekat „Defektološke radionice“ (2.500€).

Preostalih 20.296,50€ biće raspodjeljeno po osnovu II Konkursa čije je raspisivanje planirano za treći kvartal 2018. godine.

Ugovori sa NVO 3

Ugovori sa NVO 2

post slika