Poziv za učešće u anketi

23 jun 2023

Opština Tivat je u procesu izrade Akcionog plana za održivu energiju i klimu za opštinu Tivat, koji se realizuje u sklopu projekta EU za energetsku tranziciju – Sporazum gradonačelnika na Zapadnom Balkanu i u Turskoj, a koji sprovodi GIZ na Zapadnom Balkanu u saradnji sa Zajednicom opština Crne Gore. U cilju što kvalitetnije izrade navedenog dokumenta, sprovodi se sveobuhvatni pregled očekivanih uticaja klimatskih promjena u pojedinim sektorima, kako bi se odredile prioritetne mjere mitigacije i adaptacije na klimatske promjene.

Ovim putem poziva se javnost da učestvuje u procesu izrade Akcionog plana za održivu energiju i klimu za opštinu Tivat, kroz popunjavanje „online“ forme upitnika/ankete, koja je dostupna na sljedećem linku:

https://forms.gle/u1fFH9PKSfEWSK4s7

Rok za popunjavanje upitnika/ankete je do 30.06.2023. godine.

post slika