Pred odbornicima SO Tivat završni račun Budžeta i rezultati rada opštinskih preduzeća

22 jun 2020

Redovna 35. sjednica Skupštine opštine Tivat biće održana u utorak 30. juna 2020. godine. Pred odbornicima će se naći Odluka o završnom računu Budžeta opštine Tivat za 2019. godinu sa izvještajem revizora. Ukupni primici sa prenijetim sredstvima iz prethodne godine su ostvareni u iznosu od 20.206.819,83€ što je 89,96% od ukupno planiranih prihoda za 2019. godinu. Porez na dohodak fizičkih lica realizovan je u iznosu od 818.968,06€ odnosno 19% više u odnosu na realizovane prihode od poreza na dohodak fizičkih lica za 2018. godinu. Porez na promet nepokretnosti - ustupljeni prihod, ostvaren je u iznosu 1.688.940,13€ i 58% više  u odnosu na realizaciju istog u 2018. godini. Lokalni porezi su ostvareni u iznosu od 6.136.458,44€ ili 30,37% od ukupno ostvarenog Budžeta za 2019. godinu, odnosno 2% više u odnosu na ostvarene lokalne poreze  u Budžetu za 2018. godinu.

Prihodi po osnovu lokalnih administrativnih, komunalnih i ostalih taksa ostvareni su u iznosu od 474.327,85€ ili 74,70% od plana za 2019. godinu. Prihodi po osnovu naknada za 2019. godine realizovani su u iznosu od 2.038.604,01€ ili 66,86% od plana za 2019.godinu. Ostali prihodi planirani su u iznosu od 2.535.993,97€ ili  87,92% od ukupno  planiranih ostalih prihoda. Realizacija izdataka u 2019. godini iznose 17.327.656,85€ što predstavlja 77,15% od ukupno planiranih izdataka. Tekući izdaci u 2019. godini su veći za 11,84% u odnosu na ostvarene izdatke Budžetom u 2018. godini. Kapitalni izdaci su ostvareni u iznosu od 8.096.759,75€ i učestvuju u ukupnoj strukturi izvršenih rashoda sa 46,73% i bilježi se ostvarenje od 63,63 % planiranog kapitalnog dijela budžeta za 2019. godinu, odnosno 84.67% više nego u 2018. godini.

Pred tivatskim odbornicima će se naći i izvještaji o radu opštinskih preduzeća za 2019. godinu kao i odluke o raspodjeli dobiti istih. Preduzeće “Parking servis” doo Tivat, u 2019. godini poslovalo je sa ostvarenom dobiti od 255.185€, uz uočenu tendenciju rasta dobiti iz godine u godinu. Iznos od 150.000€ po odbitku poreza raspoređuje se u budžet Opštine Tivat, dok preostali iznos ostaje kao neraspoređena dobit društva. U izvještajnoj godini izvršena je nabavka vozila pauk i realizovane su sve aktivnosti planirane u 2018. Instaliranje električne punionice na parkingu u Arsenalskoj ulici je jedna od prošlogodišnjih aktivnosti, koja je u skladu sa strateškom opredjeljenošću Opštine da razvija i implementira principe održive urbane mobilnosti.

Preduzeće “Vodovod i Kanalizacija” doo Tivat, prethodnu godinu okončalo je sa dobiti u iznosu od 64.889€. Dobit se raspoređuje u budžet Opštine Tivat. Sakupljanje, prečišćavanje i distribucija vode, uklanjanje otpadnih voda, postavljanje vodovodnih i kanalizacionih sistema, te inženjerske djelatnosti, predstavljaju osnovne djelatnosti preduzeća, koje bilježi 10.013 potrošača kada je u pitanja vodovodna mreža i 4.036 potrošača kada je u pitanja kanalizaciona mreža. “ViK” Tivat, bilježi izuzetan postotak naplate u 2019. Kod domaćinstava ona iznosi 102,9%, a kod privrede 99.9%, što će reći da ukupna naplata ima ostvarenje od 101,05%.

U izvještaju “Komunalno” doo Tivat evidentno je povećanje obima poslovanja. Održavanje čistoće, javne rasvjete, sprovođenje javnih radova, gradsko zelenilo, rad lučice Kalimanj i pristaništa - privezišta, samo su dio spektra aktivnosti kojima se ovo preduzeće svakodnevno bavi. Kada je u pitanja organizovano sakupljanje komunalnog otpada broj korisnika dostiže cifru od gotovo 9000, a “Komunalno” Tivat jedno je od rijetkih preduzeća ove vrste u Crnoj Gori, koje vrši i primarnu i sekundarnu selekciju komunalnog otpada. Peduzeće je u 2019. godini poslovalo sa dobiti od gotovo 7000€. Dobit zadržava društvo za nabavku jednog teretnog motornog vozila sandučara. Samo u izvještajnoj godini, rad opštinskog “Komunalnog” preduzeća prepoznat je od strane mnogih institucija, pa je tako “Komunalno” doo Tivat dobitnik nagrade “100 najvećih u Crnoj Gori” u kategoriji malih preduzeća, koju dodjeljuju Privredna komora Crne Gore, Ministarstvo finansija i Ministarstvo ekonomije. “Komunalno” Tivat je dobitnik priznanja “Excellent SME Montenegro” po izboru Privredne komore Crne Gore i međunarodne bonitetne kuće Coface, a kvalitet je prepoznat i od strane lokalne Turističke organizacije, pa je preduzeće nagrađeno priznanjem “Turistički cvijet 2019”.

Preduzeće “Autobuska stanica” doo Tivat, osnovano je u junu 2017, a u 2019. godini bilježi ostvarenu dobit od gotovo 30.000€. Dobit ostaje kao neraspoređena dobit društva. Usluge Autobuske stanice Tivat  u 2019. koristilo je 58 prevoznika tokom ljetnjih mjeseci, a 33 prevoznika u zimskom periodu. Sa 8 perona, dnevno je zabilježen 81 polazak u sezoni, dok je van sezone ta cifra 43. U izvještajnoj godini, usluge Autobuske stanice je koristilo 66.574 putnika, što je rast od 13,5% u odnosu na prethodnu godinu.

Pred odbornicima loklanog parlamenta će se naći i Izvještaj o radu “PPOV Kotor – Tivat”, doo Tivat, koje je u 2019. godini primilo 3.223.671m³ otpadnih voda, od čega je 60% ove količine sa teritorije opštine Kotor, a 40% sa teritorije opštine Tivat.

post slika