Kućni brojevi

23 jun 2020

Sekretarijat za komunalne poslove, saobraćaj i energetsku efikasnost Opštine Tivat poziva građane da preuzmu tablicu sa kućnim brojem za ulice: Bradaševo, Brštin, Bradaševo I, Bradaševo II, Bradaševo III, Bradaševo IV, Kava, Kava I, Komat, Dumidran, Dumidran I, Dumidran II, Dumidran III, Dumidran IV, Dumidran V, Dumidran VI, Gornji Dumidran, Gornji Dumidran I, Lorovina, Donje Seljanovo, Kotorska, Pijavica, Pijavica I, Ruljina, Gornja Ruljina, Ruljina I, Ruljina II, Donja Lastva I, Donja Lastva II, Donja Lastva III, Donja Lastva IV i ulica Sedmi kvart.

To mogu da učine svakog radnog dana od 8h do 14h u Opštini Tivat, kancelarija br.11, I sprat.

Preuzete tablice građani su dužni da postave na svojim objektima na način da su vidljive iz ulice kojoj objekat pripada.

post slika