Predlog tačaka dnevnog reda XIV sjednice SO

14 maj 2014

1. Verifikacija mandata odbornika

2. Odluka o izboru predsjednika opštine - dalje