Prijedlog tačaka dnevnog reda XV sjednice SO

14 maj 2014
1. Verifikacija mandata odbornika
2. Izbor Predsjednika Skupštine opštine 
3. Predlog odluke o uspostavljanju saradnje(bratimljenju) opštine Tivat sa opštinom Ub - dalje
4. Predlog odluke o privremenim objektima na teritoriji opštine Tivat - dalje
5. Predlog odluke o dopuni Programa postavljanja privremenih objekata - dalje
6. Predlog Odluke o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa - dalje
7. Predlog Odluke o izmjenama i dopunama odluke o auto taksi prevozu - dalje
8. Godišnji izvještaj o otpadu i sprovođenju lokalnog plana upravljanja komunalnim otpadom za 2013 godinu - dalje
9. Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa radi i zgradnje pumpne stanice „Đuraševići 5“ - dalje
10. Predlog odluke o prodaju nepokretnosti UP 40 u zahvatu DUP-a Tivat-Centar - dalje
11. Predlog odluke o davanju saglasnosti za zaključenje poravnanja u predmetu Posl.br.Rs 208/11 - dalje
12. Predlog odluke o prenosu zemljišta na ime naknade za eksproprisano zemljište - dalje
13.Odbornička pitanja i odgovori