Predlog tačaka dnevnog reda XIV sjednice SO Tivat

01.Predlog Odluke o budžetu Opštine Tivat za 2024.g PDF

02.Predlog Odluke o zaduživanju Opštine Tivat za realizaciju projekta vodosnabdijevanja PDF

03.Predlog Odluke o ustanovljavanju službenosti na kp164 i 333 1 KO Donja Lastva radi polaganja kabla PDF

04. Predlog Odluke o ustanovlj služb na kp 728 2, 737,606 1 KO D Lastva i kp 183 1 KO Tivat PDF

05.Predlog Odluke o ustanovlj služb pješačkog prolaza na kp 307 2 i 295 2 KO Krašići PDF

06.Predlog Odluke o ustupanju na korišćenje poslovnih prostorija Ministarstvu prosvjete PDF

07.Predlog Odluke o izgr obj od opš int-izmještanje elektrovoda na kp 1581 2 i 1985 1 KO Đuraševići PDF

08.Predlog Odluke o izgr obj od opš int-Centra za maslinarstvo,mediteranske kulture i pčelarstvo PDF

09.Predlog Odluke o izgradnji lok obj od opš int-TS 10 Ruljina,Centurion, Hotel Tivat PDF

10.Predlog Odluke o izg lok obj od opš int-TS na dijelu kp 1043 1 Radovići PDF

11.Predlog Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za podršku ženskom preduzetništvu PDF

12.Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Statut DOO Biznis info centar PDF

13.Predlog Odluke o bratimljenju Opštine Đurđu i Opštine Tivat PDF

14.Predlog Odluke o izmjeni Odluke o pravima i uslugama iz socijalne i dječije zaštite PDF

15.Informacija o realizaciji sredstava opredijeljenih za projekte NVO za 2022.g PDF

16.Program rada DOO Vodovod i kanalizacija Tivat sa finansijskim planom za 2024.g PDF

17.Godišnji program obavljanja komunalnih djelatnosti DOO Komunalno za 2024. g PDF

18.Predlog Odluke o utvrđivanju i raspodjeli dobiti DOO Komunalno za 2022 g PDF

19.Godišnji program obavljanja komunalnih djelatnosti DOO PPOV za 2024.g PDF

20.Program rada JU Sportska dvorana sa finansijskim planom za 2024 g PDF

21.Program rada JU Muzej i galerija Tivat sa finansijskim i akcionim planom za 2024.g PDF

22.Program rada JU Centar za kulturu sa finansijskim planom za 2024.g PDF

Ustanove Grada