PREDLOG TAČAKA DNEVNOG REDA XVIII SJEDNICE

16 feb 2018

1.Program uredjenja prostora opštine Tivat za 2018.godinu - dalje
2.Predlog Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta za bespravne objekte - dalje
3.Izvjestaj o sprovodjenju Plana poboljšanja energetske efikasnosti opštine Tivat za 2017.godinu - dalje
4.Plan poboljšanja energetske efikasnosti za 2018 godinu - dalje
5.Predlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću Lokalni javni emiter Radio Tivat - dalje
6.Nacrt Odluke o auto-taksi prevozu - dalje
7.Informacija o radu JU OŠ Drago Milović Tivat za 2017. godinu - dalje
8.Informacija o radu JU OŠ Branko Brinić za 2017.godinu - dalje
9.Informacija o radu JU SMŠ Mladost Tivat za 2017.godinu - dalje
10.Informacija o radu JU Muzička škola Tivat za 2017. godinu - dalje
11.Informacija o stanju predškolskog vaspitanja i obrazovanja na području opštine Tivat - dalje
12.Informacija o radu JZU Doma zdravlja Tivat za 2017. godinu - dalje
13.Informacija o ostvarivanju prava iz socijalne i dječje zaštite - dalje
14.Informacija o radu Opštinske organizacije Crvenog Krsta Tivat za 2017.godinu - dalje
15.Informacija o stanju uređenja prostora na teritoriji opštine Tivat za 2017 godinu u zoni kojom upravlja JP Morsko Dobro - dalje
16.Informacija o stanju Javnog reda i mira na teritoriji opštine Tivat za 2017. godinu - dalje
17.Predlog Odluke o imenovanju Komisije za izradu Nacrta Statuta opštine Tivat - dalje
18.Predlog Odluke o rješavanju imovinsko pravnih odnosa na kat.parc.681-3 i 669-13 k.o. Tivat - dalje
19.Predlog Odluke o davanju u zakup kat.par.1146-10 k.o. Radovići - dalje