Predlozi tačaka V sjednice Odbora povjerenika

02. Predlog Odluke o izg.obj.od opšt.interesa-kat.par.405-1 i 405-2 KO Mrčevac detaljnije

03.Predlog Odluke o izgradnji lok. obj. od opš. int. Župa Marići detaljnije

04. Predlog Odluke o izgradnji lok.obj.od opš.interesa-do kapele u Radovićima detaljnije

05.Predlog Odluke o izg.lok.obj.od opš.interesa Tri krsta detaljnije

06.Predlog odluke o izg. lok. obj. od opš. inter. šetalište Sv.Roko do Lepetana detaljnije

07. Predlog Odluke o ustanovljavanju služb. na kp 479-2 KO Nikovići detaljnije

08. Predlog odluke o sufinans. usluge Pomoć u kući za 2022.g detaljnije

09. Predlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o stipendiranju studenata detaljnije

10. Predlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o povjeravanju upravljanja javnim prostorom za park.voz. DOO Parking servis detaljnije

11. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Aneks 1 Ugovora o povj.obavljanja kom.djel.DOO Komunalno detaljnije

Propratni akt PDF

Ustanove Grada