Predsjednik primio upravu i zaposlene u Dnevnom centru za djecu sa smetnjama u razvoju

08 jun 2020

Predsjednik Opštine dr Siniša Kusovac primio je upravu i zaposlene u Javanoj ustanovi Dnevni centar za djecu sa smetnjama i poteškoćama u razvoju čije otvaranje se očekuje u narednih deset dana.

“Moji saradnici, Opština Tivat i ja lično smo veoma ponosni na ovaj projekat, koji je uspješno realizovan uprkos brojnim preprekama. Tivat sada ima referentnu instituciju specijalizovanu za dnevno zbrinjavanje i rad sa djecom sa smetnjama u razvoju”, rekao je predsjednik prilikom susreta za kolektivom Centra.

Ovakav centar, naglasio je predsjednik, samo govori o stepenu razvoja našeg društva, odnosno zrelosti i odgovornosti prema svakom pojedincu, posebno kada su u pitanju djeca gdje uz punu brigu treba obezbijediti što veći stepen njihove inkluzije u društvo i participaciju u društvenoj zajednici.

„To su naša djeca, iz našeg okruženja, komšiluka. Moramo težiti da budemo podrška i njima i njihovim roditeljima“, zaključio je predsjednik.

Sekretarka za mlade, sport i socijalna pitanja Darka Ognjanović, podsjetila je da je riječ o multifunkcionalnom objektu u kojem će, pored Dnevnog centra, prostor dobiti i Opštinska organizacija Crvenog krsta, a predviđene su i kancelarije mjesne zajednice.

Prilikom obilaska Centra, ona je navela da je za Dnevni centar opredijeljeno oko 300 metara kvadratnih sa pomoćnim i zajedničkim prostorijama, za kvalitetan rad sa djecom.

“Ono po čemu bih ja obilježila ovu godinu jeste otvaranje Dnevnog centra za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju. U toku su završne pripreme za otvaranje, postupak registracije i licenciranja, kao i sva zakonska procedura su već završeni. Posao oko Dnevnog centra karakterisala je izuzetna saradnja Centra za socijalni rad, Opštine Tivat i Ministarstva rada i socijalnog staranja sa istim ciljem - da krajni korisnici i njihovi roditelji budu zadovoljni, pokažu zainteresovanost a Centar bude ne samo institucija za osnaživanja djece sa smetnjama u razvoju već i mjesto gdje će oni kvalitetno provoditi vrijeme”, saopštila je Ognjanović.

Ona je istakla da će korisnicima usluge pružati stručni kadar, socijalni radnici, psiholog, pedagog, logoped, defektolog, što rješenjem, zavisno od stanja korisnika, donosi Centar za socijalni rad.

Vrijednost projekta je oko 700 hiljada eura. Sredstva su obezbijeđena iz budžeta Opštine, ali i od donatora, poput Hotela Ridžent / Regent/ čija donacija vrijedna oko 22 hiljade eure, je namijenjena za opremanje senzorne i sobe za fizikalnu terapiju.

Sekretarka Ognjanović je iskazala zadovoljstvo saradnjom sa NVO sektorom i Evropskim domom Tivat jer su bili partneri u izradi svih dokumenata za Dnevni centar, od izrade elaborata do radne grupe za Lokalni akcioni plan za integraciju i zaštitu od diskriminacije lica sa invaliditetom za opštinu Tivat za period 2019-2021.

Opština Tivat je odavno prepoznata kao lokalna uprava koja vodi brigu o zaštiti svih lica od diskriminacije. U saradnji sa Zajednicom opština i njenim Odborom za društvene djelatnosti donijeta odluka da se objedini model po kojem će osobe sa invaliditetom i njihova zaštita kroz Lokalni akcioni plan na pravi način biti obuhvaćene.

Lokalni akcioni plan za integraciju i zaštitu od diskriminacije lica sa invaliditetom za opštinu Tivat za period 2019-2021. godine je prvi koji je Opština Tivat donijela a jedan je od prvih u Crnoj Gori. O realizaciji Lokalnog akcionog plana stara se Sekretarijat za mlade, sport i socijalna pitanja. Prema tom planu, sprovedeno je, pored ostalog, i prilagođavanje objekata u javnoj upotrebi licima sa invaliditetom.

post slika

Galerija