Obilježen Svjetski dan zaštite životne sredine

05 jun 2020

Sekretarijat za investicije, uređenje prostora i održivi razvoj je tradicionalno obilježio Svjetski dan zaštite životne sredine, i to kroz nabavku i sadnju sadnice pinjola (Pinus pinea L.) i dvije sadnice drvenaste gravileje (Grevillea robusta A.Cunn.). Pinjol je zasađen u dijelu Velikog gradskog parka u blizini škole, gdje su inače zastupljena odrasla stabla pinjola. Sadnice drvenaste gravileje su zasađene u parku na Trgu Dara Petkovića, koji je u proteklom periodu u znatnoj mjeri revitalizovan. Sadnice su starosti desetak godina, visoke oko 2,5-4 m, a ove vrste u botaničkom i fiziološkom slislu odgovaraju sadnji na tom prostoru. Sadnice je zasadilo „Komunalno“ d.o.o. Tivat, a sadnji pinjola u Velikom gradskom parku pridružila se i grupa djece iz JPU „Bambi“.

U svijetu se 05. jun obilježava se kao Dan zaštite životne sredine, kojom prilikom je 1972. godine održana Konferencija o zaštiti životne sredine u Stokholmu, na kojoj se okupilo 113 država, koje su ustanovile zajedničku izjavu o potrebi međunarodne saradnje u cilju zaštita životne sredine. U svijetu se tog dana pokreću brojne aktivnosti, a koje propagiraju zaštitu i unapređenje životne sredine.

post slika