PREDSTAVLJEN ELABORAT O ARHEOLOŠKIM LOKALITETIMA

20 apr 2017

Prezentacija Elaborata o valorizaciji arheoloških lokaliteta na području Tivta održana je sinoć (petak19. april) u Multimedijalnoj sali Opštine Tivat, u organizaciji Sekretarijata za kulturu i društvene djelatnosti. Prisutne je pozdravila sekretarka mr Dubravka Nikčević, navodeći da je prije godinu i po usvojena Strategija kulture, kojom je kao jedan od osnovnih zadataka definisano utvrđivanje stanja postojećih arheoloških lokaliteta i predlaganje mjera zaštite.

O Elaboratu su govorili i članovi radne grupe koji su učestvovali u izradi istog: mr Vilma Kovačević – arheološkinja, Dušica Kovačević – konzervatorka-restauratorka i Dragan Rajčević – saradnik na projektu. U radu grupe učestvovao je i Boris Pean savjetnik u Sekretarijatu za kulturu i društvene djelatnosti.
U Elaboratu je predstavljeno 18 arheoloških cjelina s namjerom da se zainteresovana, kako stručna tako i laička javnost, upozna sa stanjem lokaliteta. Ovaj dokument predstavlja polazište za dalja istraživanja i sprovođenje mjera na zaštiti arheoloških lokaliteta.
Navodeći da su krenuli od antičkog perioda, od tumula, odnosno kamenih gomila koje u svojoj unutrašnjosti imaju grobove, arheološkinja Vilma Kovačević je istakla da je njihova rasprostranjenost na području Boke Kotorske velika i nalaze se na području sve tri bokeljske opštine. One se vezuju uglavnom za predilirski i ilirski period. „Obilaskom terena pravili smo fotodokumentaciju sa GPS koordinatama, konstatovali stanje i izabrali lokacije koje bi trebalo dodatno istražiti i zaštititi“, navela je Kovačević uz konstataciju da su sačuvani samo oni lokaliteti koji su bili van komunikacije, ali su trenutno u lošem stanju zbog prirodne vegetacije.
Među arheološkim nalazištima od značaja u Elaboratu se pominju: Pasiglav, nalazište Milovića lokve, Đuraševića gomile, Velika gomila, Hrasna, Hrušna gomila, Gomilica ,Bačve…
Na prezentaciji je govorio i član radne grupe Dragan Rajčević, koji je istakao da se radi o veoma važnom dokumentu i da je projekte vezane za Elaborat neophodno kandidivati kod EU fondova da bi se sprovela zaštita i njihova valorizacija.
Prisutni su postavljali pitanja I davali sugestije u pogledu valorizacije arheološkog blaga Tivta.
Svi zainteresovani Elaborat mogu pogledati OVDJE

 

Prezentacija elaborata2

post slika