Predstavnice Opštine Tivat na Regionalnoj radionici „Urbana adaptacija, otpornost i SECAP komponenta adaptacije”

24 feb 2023

Predstavnice Opštine Tivat, sekretarka Sekretarijata za uređenje prostora Milica Manojlović i samostalna savjetnica za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Biljana Krivokapić, učestvovale su na Regionalnoj radionici „Urbana adaptacija, otpornost i SECAP komponenta adaptacije” – sa fokusom na klimatske rizike od vrućine i pluvijalnih poplava u urbanim područjima i okolini,  koja je održana u Istanbulu u periodu 21-23. februar 2023. godine.

Organizaciju radionice podržao je GIZ Otvoreni regionalni fond za Jugoistočnu Evropu – energija, saobraćaj i klima (GIZ ORF-ETC) u saradnji sa projektom „Tranzicija ka niskim emisijama i ekonomiji otpornoj na klimu na Zapadnom Balkanu i Turskoj (TRATOLOW)“. Opština Tivat je odabrana kao jedna od četiri Opštine iz Crne Gore, za koje se, u okviru aktivnosti projekta „EU za energetsku tranziciju – Sporazum gradonačelnika na Zapadnom Balkanu i u Turskoj“, izrađuje Akcioni plan za održivu energiju i klimu (engl. Sustainable Energy and Climate Action Plan - SECAP) “ čiji je značaj posebno istaknut na ovom regionalnom događaju.

Radionica je organizovana u cilju razmjene iskustava i dobre prakse ukupno 123 učesnika koji dolaze iz 24 grada širom Evrope, a vezano za prilagođavanje klimatskim promjenama. Događaju su prisustvovali predstavnici lokalnih samouprava, ministarstava kao i stručnjaci u ovoj oblasti, koji su predstavili svoja znanja i iskustva pružajući smjernice i ističući primjere dobre prakse. Fokus je dat klimatskim rizicima od vrućina i poplava, procjenama uticaja, borbi protif efekata “staklene bašte”, smanjenju toplotnih ostrva i divljih požara, tehnološkim solucijama, saradnji sa naučnim institucijama, povezivanju sa ekonomijom i finansijama i procesu poboljšanja urbanih promjena u koji moraju biti uključeni svi sektori na lokalnom i državnom nivou.

post slika