PREDSTAVNICI OPŠTINE TIVAT NA MEĐUNARODNOJ KONFERENCIJI O PRIMJENI SOLARNE ENERGIJE U GRACU

17 apr 2018

Predstavnici Sekretarijata za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost i Sekretarijata za uređenje prostora i izgradnju objekata Opštine Tivat učestvovali su na dvodnevnoj Međunarodnoj konferenciji o primjeni solarne energije za centralno grijanje, koja je održana od 11. do 13. aprila u Gracu. Konferenciju su organizovali Internacionalna finansijska korporacija (IFC) članica Grupacije Svjetske banke i austrijsko Ministarstvo finansija.

 

Na konferenciji su predstavljena dostignuća u pojedinim evropskim zemljama u oblasti upravljanja energijom za centralno grijanje, modeli i mogućnosti primjene, prednosti nad konvencionalim načinom grijanja objekata, kao i rizici, nedostaci, potencijalne prepreke i načini za njihovo prevazilaženje.

Tokom Konferencije upriličeno je predstavljanje projekata iz ove oblasti, koji su planirani ili se sprovode u pojedinim opštinama u zemljama Zapadnog Balkana. Opština Tivat predstavila je ideju objedinjavanja objekata u centru grada, koji su u opštinskom i državnom vlasništvu, kako bi se primjenio sistem za zagrijavanje i hlađenje primjenom solarne energije.

Konferenciji su prisustvovali Marinko Terzić, savjetnik za energetsku efikasnost, Igor Mamula, savjetnik za zaštitu životne sredine i Vesna Nikolić, savjetnica za prostorno planiranje i monitoring. Konferenciji je prethodio preliminarni sastanak predstavnika Opštine Tivat i IFC-a, organizovan krajem marta u prostorijama Opštine Tivat kako bi se razmotrili potencijali kada su u pitanju alternativni vidovi korišćenja energije.

Učešće na konferenciji i predstavljanje projekata opština zemalja Zapadnog Balkana je upriličeno pod pokroviteljstvom IFC-a.

post slika