PREDSTAVNICI OPŠTINE TIVAT NA SASTANKU SA JP MORSKO DOBRO

19 okt 2016

Opština Tivat i Javno preduzeće Morsko dobro održali su juče (utorak, 18.oktobar) konsultativni sasatanak na temu definisanja investicionih aktivnosti pomenutog preduzeća na teritoriji opštine Tivat za 2017.godinu. Sastanku su prisustvovali predsjednica opštine Tivat prof.dr Snežana Matijević i direktor Morskog dobra Predrag Jelušić sa svojim saradnicima.
Predstavnici opštine i Morskog dobra su saglasni da u narednom periodu treba pristupiti realizaciji projekata kao što su izgradnja lungo mare šetališta u Krašićima u dužini od 400 m (imajući u vidu da je je Opština Tivat raspisala tender za odabir projektanta i revidenta glavnog projekta) i izgradnja pristupne rampe koja bi omogućila jednostavan dolazak do vode osobama sa invaliditetom i osobama smanjene pokretljivosti na plaži Ponta Seljanovo. Opština Tivat istakla je predlog da još jedna rampa bude postavljena i na gradskoj plaži u centru Tivta. 


Preliminarno se razgovaralo i o projektovanju i rekonstrukciji rive u Donjoj Lastvi što bi moralo biti usklađeno sa dinamikom radova na kanalizacionom sistemu. Jedna od tema bila je i projektovanje lungo mare šetališta u Lepetanima.
Opština Tivat obavezala se da JPMD dostavi prijedlog ponti i mandraća te ostalih objekata obalne infrastrukture koje je potrebno rekonstruisati i sanirati, a uz prethodni dogovor sa mjesnim zajednicama. Predstavnici JPMD predložili su Opštini da pravovremeno pripremi spisak plaža koje je potrebno nasipati. Razgovaralo se i o problemu vezivanja plovila na tzv “privez na bove” u akvatorijumu Tivatskog zaliva. Isto tako, ovo preduzeće je opštinu upoznalo sa skorim početkom procedure davanja u koncesiju lučice Kalimanj.
JPMD prihodovalo je blizu 633.000 eura, upravo na teritoriji opštine Tivat, a shodno Zakonu o finansiranju lokalne samouprave 50% prihoda usmjerava se direktno ka lokalnim samoupravama, s toga je ovaj sastanak održan u cilju pravovremenog isticanja planova i prioriteta kao i sagledavanja svih administrativnih postupaka i procedura, zakonskih pretpostavki za realizaciju projekata.