PREDSTAVNICI OPŠTINE TIVAT U PLANU EDUKACIJE O ZABRANI DISKRIMINACIJE

15 maj 2012

Ministarstvo pravde i ljudskih prava donijelo je „Plan edukacije o zabrani diskriminacije“ koji je  obuhvatio predstavnike opština i Područne jedinice i Ispostave Uprave policije. Predstavnica Opštine Tivat je Darka Ognjanović koja je prisustvovala prvoj od četiri radionice koje su predviđene ovim planom.  Edukaciju sprovodi Ministarstvo pravde i ljudskih prava u saradnji sa OEBS-om i CEDEM-om.

Prva od radionica održana je u Bečićima prošle nedelje, a po planu  ovih radionica obrađivaće se teme u vezi sa netolerancijom u društvu, nepoštovanjem prava na različitost, posebno u odnosu na marginalizovane društvene grupe  u našem društvu .Predavači na ovoj prvoj radionici bili su  Goran Miletić, Civil Rights Defenders, Programski direktor za Zapadni Balkan i mr Siniša Bjeković (Pravni fakultet – Podgorica).