PREDSTAVNIK OPŠTINE TIVAT UČESTVOVAO NA 10. JUBILARNOJ MEĐUNARODNOJ SPECIJALISTIČKOJ ŠKOLI

20 jun 2018

U Kotoru, od 15.-17. juna 2018. godine, održana je 10. ECPD Međunarodna specijalistička škola pod nazivom “Savremena dostignuća u prevenciji, liječenju i rehabilitaciji bolesti zavisnosti”, koju su organizavali Evropski centar za mir i razvoj (ECPD) Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija Beograd, Regionalni mediteranski institut za međunarodne postdiplomske studije i razvojna istraživanja ECPD Podgorica, u saradnji sa Ministarstvom zdravlja Crne Gore, Ministarstvom zdravlja Republike Srbije, Ministarstvom zdrastva Federacije BiH, Ministarstvom zdravlja Republike Srpske i Hrvatskim liječničkim zborom.

Cilj Škole je bio da se polaznici upoznaju sa najnovijim saznanjima, praktičnim i naučnim dostignućima u oblasti prevencije, liječenja i rehabilitacije bolesti zavisnosti, uz učešće eminentnih predavača i eksperata iz Srbije, Hrvatske, BiH, Makedonije i Crne Gore.

Ispred Opštine Tivat, učestvovala je Koordinatorka Kancelarije za prevenciju bolesti zavisnosti Milanka Kaljević, koja je, zajedno sa ostalim polaznicima, dobila sertifikat o završenoj Međunarodnoj školi.