PREGLED REZERVISANIH TERMINA – SALA ZA SASTANKE I

 DATUM  VRIJEME
01.12.2022. 12:00h – 15:00h
06.12.2022. 09:00h – 13:00h
08.12.2022. 10:00h – 14:00h

Ustanove Grada