Prekršajni nalozi zbog nelegalnog deponovanja otpada

15 nov 2021

Ovlašćena lica Sekretarijata za inspekcijski i komunalni nadzor Opštine Tivat u subotu uveče su, tokom obilaska terena, uočili kamione i građevinske mašine koji su na privatnom placu, u blizini kružnog toka na putu ka Radovićima, vršili odlaganje zemlje i građevinskog materijala. Izvršenom kontrolom utvrđeno je da se radi o kamionima firme „Cijevna komerc“, koji dovoze zemlju i građevinski materijal iz naselja Stoliv u opštini Kotor.

Služba za inspekcijske poslove Opštine Kotor obavjestila je Sekretarijat za inspekcijski i komunalni nadzor Opštine Tivat da su, zbog brojnih prijava koje se odnose na prevoz građevinskog otpada lokalnim putem Muo – Prčanj – Stoliv, izvršili inspekcijsku kontrolu, prilikom koje su konstatovali da vozač vozila u vlasništvu firme „Cijevna komerc“ posjeduje dozvolu Opštine Kotor za transport materijala navedenim putnim pravcem, u periodu od 12. 11. 2021. godine do 15. 6. 2022. godine, u večernjim satima između 19 i 6 časova. Konstatovano je da se na kamionu nalazi građevinski otpad koji se, po izjavi vozača, nelegalno odlaže na privatnom placu u vlasništvu Boška Vukšića na teritoriji opštine Tivat.

Komunalni policajci Sekretarijata za inspekcijski i komunalni nadzor Opštine Tivat su, zajedno sa pripadnicima OB Tivat, na licu mjesta zatekli dva kamiona koji su deponovali otpad na mjesto koje nije predviđeno za tu namjenu. Za navedene prekršaje pravnom i odgovornom licu će biti izrečena 4 prekršajna naloga u ukupnom iznosu od 4.000,00 eura. Pored toga, tokom kontrole komunalnoj policiji od strane vozača kamiona nije dostavljena na uvid ovjerena kopija poreske potvrde poslodavca, izdata od organa nadležnog za naplatu poreza, za šta će pravnom i odgovornom licu biti izrečena 4 prekršajna naloga u ukupnom iznosu od 2.000,00 eura. Dva prekršajna naloga biće takođe izdata pravnom i odgovornom licu u ukupnom iznosu od 170,00 eura, jer je prilikom nelegalnog deponovanja građevinskog otpada došlo do zaprljanja magistralnog puta.

Iz ovog opštinskog Sekretarijata upozoravaju vlasnike imanja da je zabranjeno odlaganje otpada van mjesta predviđenog za tu namjenu, te ističu da će nastaviti sa redovnim kontrolama i u budućnosti.