Prezentacija EU i internacionalnih standarda i metodologija u zaštiti i upravljanju prirodnom i kulturnom baštinom

21 feb 2014

U okviru projekta “Baština – pokretač razvoja”, zajedničke prekogranične aktivnosti na primjeni novih metodologija na zaštiti i upravljanju prirodnom i kulturnom baštinom na području Dubrovnika i Boke Kotorske, u Dubrovniku je juče  održana „Prezentacija EU i internacionalnih standarda i metodologija u zaštiti i upravljanju prirodnom i kulturnom baštinom“. Prezentacija je održana u organizaciji  Zavoda  za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije, vodećeg  partnera sa hrvatske strane. Prezentaciji su  prisustvovali i partneri na projektu sa crnogorske strane, predstavnici Opštine Tivat Petar Vujović, Ivona Petrović i Dubravka Koparan, Sandra Kapetanović iz Centra za odživi prostorni razvoj Expeditio iz Kotora kao i Marija Nikolić iz  KZD Napredak Gornja Lastva.
Cilj prezentacije je bio upoznati prisutne s nacionalnim zakonodavstvima dviju zemalja u svjetlu obaveze primjene EU konvencija u zaštiti i upravljanju kulturnom baštinom, te dati osvrt na položaj kulturnih pejzaža u zakonodavstvu danas u Hrvatskoj i Crnoj Gori s obzirom na međunarodne konvencije, što treba doprinijeti uspješnijem procesu donošenja odluka u prekograničnom području.
Jednodnevna prezentacija je realizovana kroz stručna predavanja 4 stručnjaka sa iskustvom u području zaštite životne i upravljanja prirodnom i kulturnom baštinom.
U okviru prezentacije  predstavljene su  i studije izrađene u okviru projekta. „Komparativnu analizu zakonskog okvira na polju zaštite i upravljanja prirodnog i kulturnog krajolika Hrvatske s preporukama“, predstavila je ekspertkinja angažovana za njenu pripremu,  dr.sc. Biserka Bilušić-Dumbović
Studiju „Komparativna analiza zakonskog okvira na polju zaštite i upravljanja prirodnim i kulturnim predjelom Crne gore s preporukama”, predstavila je  ekspertinja angažovana u Crnoj Gori, Tamara Brajović, savjetnica u Agenciji za zaštitu životne sredine Crne Gore.
Projekat „Baština – pokretač razvoja, područje Dubrovnika i Boke Kotorske – zajedničke aktivnosti u primjeni novih metodologija u zaštiti i upravljanju prirodne i kulturne baštine“  se sprovodi u okviru programa prekogranične saradnje između Crne Gore i Hrvatske, u sklopu komponente II Instrumenta za pretpristupnu pomoć EU (IPA). Vodeći partneri u projektu su Opština Tivat sa crnogorske strane i Zavod za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije sa hrvatske strane.

post slika