PREZENTACIJA O SOLILIMA U OŠ “ORJENSKI BATALJON”

15 feb 2018

Predstavnici Sekretarijata za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Opštine Tivat, Biljana Krivokapić, Igor Mamula i Maris Kostić, održali su prezentaciju o zaštićenom prirodnom dobru Tivatska solila, učenicima ekološke sekcije OŠ “Orjenski bataljon” iz Bijele. Prezentacija je održana u ponedjeljak, 12. februara na poziv nastavnice biologije  Suade Bešković.  Ovom prilikom učenici su se upoznali sa statusom zaštite Tivatskih solila, kako na nacionalnom tako i na međunarodnom nivou, o prirodnim vrijednostima ovog zaštićenog prirodnog dobra, kao i o kulturnoj baštini ovog područja.

post slika