• Crnogorski

Postovi sa tagom: Sekretarijat za komunalne poslove

ODLUČIVANJE O POTREBI IZRADE ELABORATA PROCJENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA PROJEKAT REKONSTRUKCIJE BENZINSKE PUMPE NA UP184

05 apr 2019

Agencija za zaštitu prirode i životne sredine obavjestila je Opštinu Tivat  da je nosilac projekta, „Jugopetrol” a.d. iz Podgorice, Ul. Stanka Dragojevića, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat rekonstrukcije benzinske pumpe na UP 184 , koju čine kat.parcele br. 991 I 992/2 KO Tivat, u zahvatu DUP-a Mažina, opština Tivat.

(više…)

ODLUČIVANJE O POTREBI PROCJENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA IZGRADNJU PRIVEZIŠTA NA LOKACIJI STARA RAČICA

17 sep 2018

Agencija za zaštitu prirode i životne sredine iz Podgorice obavjestila je Opštinu Tivat da je „Fab Petrol” d.o.o. iz Podgorice, Mahala bb, Golubovci, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju privezišta na lokaciji Stara Račica, akvatorij ispred kat.parcele 1596/1 KO Đuraševići, Opština Tivat. 

(više…)

DOKUMENTACIJA ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCJENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA IZGRADNJU PRIVREMENOG MONTAŽNOG OBJEKTA NAMJENE ČEKAONICA – TERMINAL ZA PUTNIKE NA AERODROMU U TIVTU, OPŠTINA TIVAT

30 maj 2018

Agencija za zaštitu prirode i životne sredine, dana 28.05.2018. godine, obavjestila nas je da je nosilac projekta, „Aerodromi Crne Gore“ a.d., Golubovci bb , podnijelo zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju privremenog montažnog objekta namjene čekaonica-terminal za putnike na aerodromu u Tivtu, Opština Tivat.

(više…)

PREZENTACIJA O SOLILIMA U OŠ “ORJENSKI BATALJON”

15 feb 2018

Predstavnici Sekretarijata za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Opštine Tivat, Biljana Krivokapić, Igor Mamula i Maris Kostić, održali su prezentaciju o zaštićenom prirodnom dobru Tivatska solila, učenicima ekološke sekcije OŠ “Orjenski bataljon” iz Bijele. Prezentacija je održana u ponedjeljak, 12. februara na poziv nastavnice biologije  Suade Bešković.  Ovom prilikom učenici su se upoznali sa statusom zaštite Tivatskih solila, kako na nacionalnom tako i na međunarodnom nivou, o prirodnim vrijednostima ovog zaštićenog prirodnog dobra, kao i o kulturnoj baštini ovog područja.

Partneri