PRIJEDLOG IZMJENE DUP-A TIVAT – CENTAR ZA LOKACIJU HOTEL “PALMA”

06 dec 2013

- Flajer DUP TIVAT Centar - Hotel Palma - strana 1 - dalje

- Flajer DUP TIVAT Centar - Hotel Palma- strana 2 - dalje

- Izmjene i dopune DUPa Tivat centar za lokaciju hotela Palma - PDF

Grafika:

01.Izvod iz PUP-aTivat - PDF
02 Izvod iz DUPa-Model - PDF
03.TOPOGRAFSKO KATASTARSKA PODLOGA SA GRANICOM ZAHVATA 1 200 - PDF
04. ANALIZA POSTOJECEG STANJA I OBLICI INTERVENCIJA-Model - PDF
05. PARCELACIJA I REGULACIJA-Model - PDF
06. NAMJENA POVRSINA-Model - PDF
07. SAOBRACAJ-Model - PDF
08. ELEKTROENERGETIKA-Model - PDF
09. HIDROTEHNICKA INFRASTRUKTURA-Model - PDF
10. TK INFRASTRUKTURA-Model - PDF
11. PEJZAZNA ARHITEKTURA-Model - PDF