Prijedlog tačaka dnevnog reda X sjednice Skupštine opštine Tivat

21 okt 2013

1. Prijedlog Statuta DOO „Komunalno“ - dalje

2. Prijedlog Statuta DOO „Vodovod i kanalizacija“ - dalje

3. Prijedlog Odluke o usvajanju DUP-a Seljanovo - dalje

4. Prijedlog Odluke o učešću opštine Tivat u osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću „Brand New Tivat“ - dalje

5. Nacrt Odluke o postavljanju, donosno građenju i uklanjanju pristupnih rampi, liftova i sličnih objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom - dalje

6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o lokalnim administrativnim taksama - dalje

7. Prijedlog Odluke o proglašenju Milenka Filipovića i Stevča Jakimovskog za počasne građane opštine Tivat - dalje

8. Prijedlog Odluke o imenovanju člana Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave - dalje

9. Prijedlog Odluke o imenovanju predsjednika i članova Etičke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere u opštini Tivat - dalje

10. Lokalni plan za rodnu ravnopravnost - dalje

11. Informacija o ostvarivanju budžeta opštine Tivat za period 01.01. - 30.09.2013. godine - dalje

12. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Azila - dalje

13. Odluka o otkupu zemljišta radi kompletiranja urbanističkih parcela UP 55 u zahvatu DUP-a „Tivat-Centar“. - dalje

14. Odluka o otkupu zemljišta radi kompletiranja urbanističkih parcela UP 119 u zahvatu DUP-a „Mrčevac" - dalje

15. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o ustupanju prava gradnje - dalje