DETALJNI URBANISTIČKI PLAN SELJANOVO – PRIJEDLOG PLANA

18 okt 2013

Tekst:

Knjiga 1 - DUP Seljanovo - tekst - dalje

 

Grafika:

01 Topografsko katastarska podloga sa granicom zahvata - dalje

02 Izvod iz PPPN MD - dalje

03 Izvod iz PUP-a Tivat - Plan namjene površina - dalje

04 Izvod iz PUP-a Tivat - Plan seizmičke mikrorejonizacije - dalje

05 Izvod iz DUP-a Lastva, Seljanovo, Tivat, Gradiošnica - dalje

06 Kontakne zone - dalje

07 Postojeće korišćenje prostora - dalje

08a Namjena površina - detaljna - dalje

08b Namjena površina - pretezna - dalje

09 Parcelacija, regulacija i nivelacija - dalje

10 Saobraćajna infrastruktura - dalje

11 Elektroenergetska infrastruktura - dalje

12a Hidrotehnička infrastruktura - Kanalizacija - Postojeće stanje - dalje

12b Hidrotehnička infrastruktura - Kanalizacija - Plan - dalje

12c Hidrotehnička infrastruktura - Vodovod - Postojeće stanje - dalje

12d Hidrotehnička infrastruktura - Vodovod - Plan - dalje

13a Telekomunikaciona infrastruktura - Postojece stanje - dalje

13b Telekomunikaciona infrastruktura - Plan - dalje

14 Pejzažno uređenje - Plan - dalje

 

Knjiga 2 - ODGOVORI NA PRIMJEDBE - dalje