Prijedlog tačaka dnevnog reda XXVII sjednice

25 feb 2016

1.Predlog budžeta opštine Tivat za 2016. godinu - dalje
2.Izvještaj o stanju uređenja prostora za 2015. godinu - dalje
3.Program uređenja prostora za 2016. godinu - dalje
4.Informacija o stanju životne sredine za 2015. godinu - dalje
5.Plan upravljanja za veliki gradski park - dalje
6.Plan i program rada DOO Vodovod i kanalizacija za 2016. godinu - dalje
7.Plan i program rada DOO Komunalno za 2016. Godinu - dalje
8.Plan i program rada JU „Sportska dvorana“ za 2016. godinu - dalje
9.Plan i program rada JU Centar za kulturu Tivat za 2016. godinu - dalje
10.Plan i program rada Turističke organizacije Tivat za 2016. godinu - dalje
11.Plan i program rada Brend New Tivat za 2016. godinu - dalje
12.Program rada Skupštine opštine za 2016. godinu - dalje
13.Program razvoja sporta opštine Tivat do 2020. godine - dalje
14.Program razvoja kulture opštine Tivat za period 2015-2020 godina - dalje
15.Odluka o prodaji zemljišta UP 438-140 - dalje
16.Odluka o davanju saglasnosti na odustajanje od prava na žalbu u Posl.br 1055/13 - dalje
17.Odluka o davanju saglasnosti za ispravku granica - dalje