KORDINATORKA KANCELARIJE ZA PREVENCIJU BOLESTI ZAVISNOSTI TIVAT NA OTVARANJU CENTRA ZA ŽENE ZAVISNICE OD PSIHOAKTIVNIH SUPSTANCI PODGORICA

25 feb 2016

Centar za rehabilitaciju zavisnica od psihoaktivnih supstanci u Podgorici, Kakarička Gora juče je svečano otvoren uz prisustvo brojnih zvanica i eksperata iz ove oblasti.Partner na ovom projektu je i opština Tivat, tako da je otvaranju prisustvovala i predstavnica opštine Tivat mr Darka Ognjanović ,članica Tima koja je radila na stručnom programu novog Centra za rehabilitaciju i resocijalizaciju žena zavisnica. 
Projekat „Rehabilitacija i resocijalizacija osoba zavisnih od droga u Crnoj Gori“ je podržan od strane EU kroz program "Capacity Building and Support to Local Self- Government for Implementation of Municipal Development Grants" a aplicirala je JU za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorice u partnerstvu sa Opštinom Podgorica, Opštinom Tivat, Opštinom Nikšić, Zajednicom Opština i NVO 4 Life.

Ovom prilikom novom Centru donirane su slike-kreativni crteži koje su proistekle iz kampanje “Zajedno protiv droge “organizovane povodom Međunarodnog dana borbe protiv droge od strane Kancelarija za prevenciju bolesti zavisnosti i pitanja mladih Tivat a u saradnji sa International Police Asssociattion (IPA) Sekcijom Crne Gore- Regija jug, Porto Montenegrom , Dječijim savezom i Omladinskim klubom. 

Centar za žene svečano je otvorio Predsjednik države Filip Vujanović, koji je i predsjednik Nacionalnog Savjeta protiv droga Crne Gore, direktor te ustanove Aleksandar Radinović i Šef sektora za saradnju Evropske komisije Andre Lis. Zajednička konstatacija je da je ovo dobar put ka rehabilitaciji i resocijalizaciji a objekat pruža i prostorne i stručne kapacitete zainteresovanih žena za liječenje .
Komisija za smještaj klijentkinja u ženskom paviljonu u okviru Javne ustanove za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci na Kakaričkoj gori, počinje od ponedjeljka sa radom. 
Kako je objasnio direktor te ustanove Aleksandar Radinović, zainteresovanih žena za liječenje u toj ustanovi već ima, a prve klijentkinje vjerovatno će biti primljene nakon Nove godine.
Objekat sada može da smjesti 16 klijentkinja, ali sobe se mogu prilagoditi i za veći broj. 

centar 2   centar3

post slika