PRIJEDLOZI ODLUKA VII SJEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE TIVAT

14 mar 2013

1. Izvještaj o radu Predsjednika opštine Tivat i ostvarivanju funkcija lokalne samouprave za 2012. godinu – dalje
2. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o budžetu opštine Tivat za 2013. godinu – dalje
3. Prijedlog Odluke o načinu i rokovima plaćanja turističke takse – dalje
4. Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta za sport – dalje
5. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju visine zakupnine za stanove i garaže na kojima svojinska ovlašćenja vrši opština Tivat – dalje
6. Prijedlog Zaključka o umanjenju cijena zakupa zemljišta na kojem opština ima pravo svojine, a koristi se za postavljanje terasa ugostiteljskih objekata – dalje
7. Prijedlog Zaključka o umanjenju cijena za lokalne komunalne takse u opštini Tivat – dalje 
8. Program rada „Vodacom“ Doo Tivat za 2013. godinu – dalje   
9. Program rada RJ „Azil“ JKP „Kotor“ za 2013.g. i Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju za 2012. godinu (za opštine Kotor i Tivat) – program    izvještaj 
10. Izvještaj o radu Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave za 2012 godinu – dalje
11. Izvještaj o radu Etičke komisije za lokalne službenike i namještenike za 2012 godinu – dalje
12. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na izbor direktora JU „Centar za kulturu“ Tivat – dalje
13. Informacija o radu OŠ „Drago Milović“ Tivat – dalje
14. Informacija o radu OŠ „Branko Brinić“ Radovići – dalje
15. Informacija o radu Srednje škole „Mladost“ Tivat – dalje
16. Informacija o radu JU Muzička škola Tivat  – dalje 
17. Informacija o radu predškolske ustanove „Bambi“ Tivat – dalje
18. Informacija o radu JZU „Dom zdravlja“ Tivat – dalje
19. Informacija o radu Centra za socijalni rad Tivat – dalje
20. Informacija o radu Crvenog krsta Tivat – dalje
21. Informacija o javnom redu i miru u opštini Tivat – dalje
22. Prijedlog Odluke o otkupu zemljišta radi kompletiranja urbanističke parcele – dalje 
23. Prijedlog Odluke o otkupu zemljišta radi kompletiranja urbanističke parcele – dalje
24. Prijedlog Odluke o otkupu zemljišta radi kompletiranja urbanističke parcele – dalje
25. Prijedlog Odluke o otkupu zemljišta radi kompletiranja urbanističke parcele – dalje
26. Prijedlog Odluke o otkupu zemljišta radi kompletiranja urbanističke parcele – dalje
27. Prijedlog Odluke o prenosu zemljišta na ime naknade za eksproprisano zemljište- dalje
28. Prijedlog Odluke o prenosu zemljišta na ime naknade za eksproprisano zemljište- dalje
29. Prijedlog Odluke o ustupanju prava gradnje- dalje
30. Odbornička pitanja i odgovori