PRIPREMA I IMPLEMENTACIJA DRŽAVNOG I LOKALNIH PLANOVA UPRAVLJANJA OTPADOM

28 mar 2013

U okviru projekta "Priprema i implementacija drzavnog i lokalnih planova upravljanja otpadom" koje sprovodi Eptisa u ime Ministarstva odrzivog razvoja i turizma uz podrsku Evropske delegacije u Crnoj Gori, dana 26.03.2013. godine u Ministarstvu održivog razvoja i turizma održan je sastanak sa predstavnicima lokalnih samouprava. Sastanku je prisustovala Zorica Gverović, sekretar Sekretarijata za komunalno stambene poslove i saobraćaj. Na sastanku je predstavljen i plan rada na izradi novih lokalnih planova upravljanja otpadom, te obrazloženi kriterijumi za formiranje radnih grupa na lokalnom nivou koje bi otpočele ovaj proces. Izradu planova vodile bi izabrane opštine domaćini uz podršku projektnog tima

Sa navedenim u vezi, a polazeci od veoma dobre saradnje sa predstavnicima opstine Tivat, kao i od činjenice da je Opstina Tivat identifikovana kao najpodobnija u regionu za sprovodjenje ove aktivnost, započet je proces uspostavljanja lokalne radne grupe za Opstinu Tivat i Kotor (i pridruzenu Opstinu Ulcinj), pri cemu je Opstina Tivat izabrana za domacina i centar planiranih aktivnosti u okviru lokalne/Regionalne radne grupe.

Aktivnosti koje su planirane u okviru radne grupe su sledece:

  • priprema plana upravljanja otpadom za opstinu Tivat u skladu sa EU i nacionalnim smjernicama
  • ucesce u definisanju optimalnog modela i strukture za saradnju na regionalnom nivou u oblasti upravljanja otpadom
  • ucesce na treninzima na lokalnom/regionalnom nivou
  • razvoj prikladnog modela za medjuopstinsku saradnju
  • priprema i razvoj ugovora za saradnju
  • podrska u prikupljanju osnovnih podataka i verifikacija istih
  • podizanje svjesti javnosti

Na kraju aktivnosti, izmedju ostalih, planirano je da opstina Tivat dobije moderan plan upravljanja otpadom kao i da unaprijedi medjuopštinsku saradnju po pitanjima upravljanja otpadom.