PROGRAM JAVNE RASPRAVE O NACRTU LOKALNOG PLANA ZA POSTIZANJE RODNE RAVNOPRAVNOSTI 2018 – 2022 U OPŠTINI

19 okt 2018

Javna rasprava o nacrtu Lokalnog plana za postizanje rodne ravnopravnosti će trajati 15 dana od 18.10.2018. od 01.11.2018. godine.

PROGRAM JAVNE RASPRAVE - PDF

NACRT LOKALNOG PLANA - PDF