JAVNA RASPRAVA O NACRTU POSLOVNIKA O RADU SKUPŠTINE OPŠTINE TIVAT

19 sep 2018

Javna rasprava o nacrtu Poslovnika o radu Skupštine opštine Tivat održaće se od 19.09.2018.godine zaključno sa 03.10.2018.godine.

Zaključak o utvrđivanju nacrta Poslovnika Skupštine opštine Tivat - PDF

Nacrt Poslovnika Skupštine opštine Tivat - dalje

Program javne rasprave - PDF

Obrazloženje novog poslovnika skupštine opštine Tivat - dalje