PROMOCIJA PROGRAMA PREKOGRANIČNE SARADNJE

18 jul 2019

Kancelarija za evropske integracije Vlade Crne Gore i Direkcija za evropske integracije Bosne i Hercegovine, u ulozi operativnih struktura za sprovođenje IPA Programa prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014-2020, u saradnji sa Opštinom Tivat, organizovaće promociju programa u petak, 19. jula u 12 časova u zgradi Opštine Tivat.

Pozdravne riječi uputiće Petar Vujović, v.d. sekretara Sekretarijata za turizam i preduzetništvo, Opština Tivat, Miodrag Račeta, načelnik Odsjeka za evropsku teritorijalnu saradnju, Kancelarija za evropske integracije Vlade Crne Gore i Nada Bojanić, šefica Službe za programe teritorijalne saradnje, Direkcija za evropske integracije Bosne i Hercegovine.

Program će predstaviti Goran Đurović iz Zajedničkog tehničkog sekretarijata Programa a biće prikazani i kratki filmovi o primjerima dobre prakse.

Cilj promotivnih aktivnosti je širenje informacija o mogućnostima koje pruža Program, do sad ostvarenim rezultatima i planovima za naredni period, a istovremeno i animiranje potencijalnih aplikanata iz programskog područja za aktivnije učešće u Programu.

Prethodno će promocija biti organizovana na Žabljaku a planirana je organizacija ukupno šest promotivnih skupova u programskom području koje uključuje 56 opština iz Bosne i Hercegovine i 14 opština iz Crne Gore.

Promotivni skupovi će se održati u Tivtu i Žabljaku (Crna Gora), kao i Sarajevu, Foči, Trebinju i Ljubuškom (Bosna i Hercegovina).