BRODOVI NA SOLARNI I HIBRIDNI POGON ZA REDOVAN LINIJSKI SAOBRAĆAJ

18 jul 2019

Simboličnim razbijanjem flaša šampanjca o bok, Danijela Gašparikova, stalna predstavnica UNDP u Crnoj Gori i Tatjana Jelić, sekretarka Sekretarijata za komunalne poslove, saobraćaj i energetsku efikasnost Opštine Tivat ozvaničile su na obali Pine puštanje u saobraćaj prva dva broda na solarni i hibridni pogon koji će povezati morskim putem Boku redovnim linijskom prevozom.

Riječ je o solarnom brodu „Elettra“ i hibridnom „Graciana“ koje je sagradila kompanija „Bella Boka“ uz podršku Ministarstva održivog razvoja i turizma, Privredne Komore i Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP). Obilježavanje početka ovoga projekta koji za cilj ima smanjenje emisije štetnih gasova i rasterećenje drumskog saobraćaja u zalivu, vrijednog blizu pet miliona eura, pored ministra pomorstva i saobraćaja Osmana Nurkovića, predstavnika misije UNDP u  Crnoj Gori, Ministarstva održivog razvoja i turizma i Opštine Tivat, okupilo je i predstavnike diplomatskog kora.

Predsjednik opštine dr Siniša Kusovac je istakao da je opština Tivat intenzivno od 2016. godine podržala ovaj projekat. „Tada smo zajedno sa UNDP radili na izradi policentričnog plana održive urbane mobilnosti. U tom dokumentu smo posebno apostrofirali značaj ovog projekta i dali prikaz planiranih faza njegovog razvoja. Znamo da put do ovoga nije bio nimalo jednostavan, da je zahtijevao velika finansijska ulaganja, ali se iskreno nadamo i vjerujemo da ćemo realizacijom ovog projekta dodatno pozicionirati Tivat. Ne samo kao elitnu turističku destinaciju već ubuduće i kao elitnu ekološku turističku destinaciju. Izražavam nadu da ćemo ponovo, kao nekada „Barbarom“, „Perastom“ i „Durmitorcem“, sada ekološkim elektro-brodovima imati priliku da oživimo linijski pomorski saobraćaj “ dodao je predsjednik Kusovac.

Stalna predstavnica UNDP u Crnoj Gori, Danijela Gašparikova je naglasila da je projekat uvođenja linijskog saobraćaja plovilima na solarni i hibridni pogon primjer „kako inovacije u dizajnu i obnovljivoj energiji i ulaganju privatnog kapitala u javno dobro predstavljaju potrebu za zaštitu životne sredine i ekonomsku šansu“.

„Ona spajaju lokalnu nautičku tradiciju sa održivim materijalima i čistim tehnologijama, olakšavajući život lokalnog stanovništva. Saobraćaj u Crnoj Gori čini 20 odsto emisija gasova sa efektom staklene bašte, a očekivanja su da će taj iznos rasti dostižući 30 odsto do 2030. godine. Prema Pariskom sporazumu o klimi, Crna Gora se obavezala da preduzme korake na smanjenju emisija tih gasova. Prelazak na čisti javni pomorski i drumski saobraćaj, činiće ga atraktivnim za putnike a postupno isključivanje iz saobraćaja najvećih zagađivača i uvođenja načela „zagađivač plaća“u saobraćaju, predstavljaju kombinaciju mjera koje će omogućiti da se u Crnoj Gori zaustave negativni trendovi“, rekla je Gašparikova.

Direktor kompanije „Bella Boka“ Rikardo Boneti istakao je da su brodovi u cjelini izgrađeni u Crnoj Gori, u brodogradilištu u Kotoru te da će u drugoj fazi projekta, u narednih 12 do 18 mjeseci, biti izgrađeno još sedam brodova koji će se uključiti u redovan linijski saobraćaj.

Brodovi će voziti na linijama unutar Kotorskog zaliva kao i duž cijele Boke spajajući Kotor, Perast, Tivat i Herceg Novi a pristajaće na 13 mjesta koja će uskoro biti opremljena i posebnim punjačima za baterije. Cijena karte iznosiće od 3 do 5 eura.

Ministar pomorstva i saobraćaja Osman Nurković, pozdravio je početak realizacije projekta koji je novina kako je istakao i u EU. Damir Davidović, državni sekretar u Ministarstvu održivog razvoja i turizma istakao je da projekat uvođenja linijskog prevoza brodovima na solarni pogon predstavlja put ka traženju balansa između ekonomskog razvoja i očuvanja prirode.

Vlastimir Golubović predsjednik Privredne komore Crne Gore je rekao da projekat uvođenja solarnih trimarana u linijski pomorski saobraćaj u Boki odražava posvećenost očuvanju resursa i razvoju na održiv način.

Stalna ppredstavnica UNDP Daniela Gašparikova

Ministar saobraćaja Osman Nurković

Prijem

Predsjednik opštine Tivat dr Siniša Kusovac

post slika