Racionalizacija kao ključni preduslov daljeg rada

30 okt 2020

Sa danas održane press konferencije Opštine Tivat

Racionalizacija broja zaposlenih u lokalnoj javnoj administraciji i racionalizacija raspolaganja voznim parkom Opštine Tivat, bilje su ključne teme, konferencije za novinare održane danas, a na kojoj su govorili potpredsjednici opštine Vladimir Arsić i Goran Božović.

„U organima lokalne uprave zatekli smo 202 zaposlena, raspoređenih u 17 različitih organa što je više od 100% zaposlenih u odnosu na 2016. godinu, kada je Opština imala 90 zaposlenih u 13 organa“, kazao je na samom početku potpredsjednik opštine Božović. U istom vremenskom periodu Odluka o organizaciji i načinu rada lokalne uprave mijenjana je tri puta, a po riječima Božovića na „čist tehnološki višak utrošeno je oko 4 miliona eura“.

U 2020. godini u organima lokalne uprave na neodređeno je zapošljeno 29 lica, a neka od ovih zapošljavanja su sprovedena u septembru i oktobru. Isto tako u ovom periodu sporazumnim raskidom radnog donosa uz otpremninu je otišlo 11 zaposlenih, a većina ovih radnih mjesta nije ukinuta u sistematizacijama što je propisana zakonska obaveza. „Sve ovo dešava se u ternutku kada je na snazi moratorijum na zapošljavanje u javnoj administraciji, koji je na snazi od jula 2018. godine“, naveo je Božović.

„Nama predstoji vrlo težak i nezahvalan posao smanjenja broja zaposlenih. Ono što je urađeno do sada, tačnije prvog radnog dana novog Predsjednika opštine jeste sljedeće: prekinuto je 14 nezakonitih ugovora o privremenim i povremenim poslovima, a pojedini su sklapani neposredno pred i po okončanju izbora u avgustu. Ovim je sprovedena ušteda od 400€ na dnevnom nivou.“ Po riječima Božovića ovakvi ugovori su prekidani i u novoosnovanom Dnevnom centru za djecu i mlade sa smetnjama i teškoćama u razvoju, Centru za kulturu i u Sportskoj dvorani, a ukupno je obustavljeno četiri oglasa za prijem u radni odnos.

„Ova vlast će raditi onako kako je obećala građanima“, rekao je potpredsjednik Vladimir Arsić navodeći da je u izradi Odluka o organizaciji i načinu rada lokalne uprave i pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta. „Ono što je izvjesno jeste smanjenje broja zaposlenih u organima lokalne uprave za nekih 20-30%“. Arsić je najavio i niz sastanaka sa rukovodiocima lokalnih preduzeća i ustanova kako bi se izvršila analiza njihovog poslovanja  i kako bi se istražile mogućnosti racionalizacije i u tim budžetskim jedinicama.

Potpredsjednik Božović izvijestio je javnost da je donešena nova Odluka o uslovima i načinu korišćenja službenih vozila, kojom se ukida dvadesetčetvorosatno korišćenje službenih vozila, kao i korišćenje vozila u privatne svrhe. Ukoliko nakon nove Odluke o organizaciji rada, bude utvrđen višak vozila, ona će biti ustupljena na korišćenje drugim opštinskim institucijama ili će biti prodata.

„Zanimljivo je da je opština, pored svojih pet garažnih parking mijesta, na godišnjem nivou plaćala i dodatna četiri parking mjesta u podzemoj garaži, i to po cijeni od 1300€ godišnje po mjestu. Ovi će ugovori biti raskinuti“, najavio je Božović. Potpredsjednik Arsić ukazao je na činjenicu da je od 2016. u vozni park Opštine Tivat uloženo nešto manje od 140.000€, kupovinom novih 8 vozila.

Novinare je interesovalo kako će biti rješen problem korišćenja službenih vozila u toku cijelog dana kao što je to slučaj sa Komunalnom policijom i Upravom za inspekcijske poslove. Arsić je pojasnio da će se ovo omogućiti tamo gdje postoji realna potreba za tim, u smislu obavljanja redovnih radnih zadataka.

Odgovarajući na pitanje o posljedicama koje bi mogli snositi rukovodioci u lokalnoj upravi, kada su u pitanju nezakonita zapošljavanja, odgovoreno je da će prijave biti podnijete protiv sviih koji su djelovali nezakonito, te da je smisao svega upravo to da svi snose odgovornost za svoje djelovanje.

Na pitanje o potencijalno mogućim tužbama zaposlenih koji bi ostali bez posla, potpredsjednik Božović je odgovorio da će se uprava držati zakonom propisanih procedura, te će se mogućnost potencijalnih tužbi svesti na minimum.

Foto: Opština Tivat

post slika