RADIONICA „Preduzetništvo-moja šansa“

01 dec 2016

Pod pokroviteljstvom Opštine Tivat, Sekretarijata za mlade, sport i socijalna pitanja i Sekretarijata za ekonomski razvoj i preduzetništvo, u saradnji sa Biroom rada Tivat i Centrom za obrazovanje i trening -ZOPT, danas je u prostorijama ZOPT-a otpočela dvodnevna radionica pod nazivom „Preduzetništvo-moja šansa“. Radionica je namjenjena nezaposlenim polaznicama ženskog pola u sklopu kampanje „16 dana aktivizma u borbi protiv nasilja nad ženama“.

Tokom dvodnevne radionice polaznice će imati priliku da se upoznaju sa osnovnim pojmovima preduzetništva, analizom tržišta, kadrovskim planom, izvorima finansiranja kao i osnovnim elementima izrade biznis plana koji je veoma važan instrument prilikom donošenja konačne odluke o započinjanju sopstvenog biznisa. Pozdravljajući prisutne ispred opštine Tivat, Petar Vujović- sekretar sekretarijata za ekonomski razvoj i preduzetništvo između ostalog je istakao da su se formiranjem nadležnih Sekretarijata za ekonomski razvoj i preduzetništvo i Sekretarijata za mlade, sport i socijalna pitanja konačno stekli osnovni preduslovi da se opština Tivat u narednom periodu više pozabavi mladima, ženama te posebno teže zapošljivim kategorijama i to na način da se kroz efikasniju i jednostavniju administraciju, ukidanje biznis barijera kao i direktnim finansijskim stimulansima doprinese unapređenju poslovnog ambijenta u našoj opštini i stimuliše lokalno preduzetništvo. „ Krajnje je vrijeme da se okrenemo lokalnim preduzetnicima i da Tivat pored toga što je poznat po inostranim investitorima bude poznat i prepoznat kao grad u kome je privilegija živjeti i poslovati sa aspekta malog i srednjeg preduzetništva.“ – istako je tom prilikom Vujović. Podsjećajući prisutne da je opština Tivat i ranije dobijala priznanja kao najbolja opština u Crnoj Gori u oblasti unapređenja poslovnog ambijenta, Vujović je istakao da će se pored već uspostavljene saradnje sa preduzetnicima Tivta u narednom periodu posebna pažnja posvetiti unapređenju ženskog preduzetništva najavljujući konkretne finansijske podsticaje opštine Tivat u otvaranju novih preduzeća.

Sekretarijat za mlade, sport i socijalna pitanja
Sekretarijat za ekonomski razvoj i preduzetništvo

post slika