Radovi na orezivanju stabala u Velikom gradskom parku

14 feb 2024

Sekretarijat za uređenje prostora Opštine Tivat obavještava javnost da je 17, 19. i 20. februara (subota, ponedeljak i utorak) planirano izvođenje radova na orezivanju visokih stabala u Velikom gradskom parku. U sklopu radova planirano je orezivanje suvih, preraslih i polomljenih grana na stablima u zoni dohvata mehanizacije, na dijelu parka duž glavne šetne staze i pored školskog centra, kao i orezivanje stabala u funkciji oblikovanja krošnje i poboljšanja stabilnosti stabala. Takođe, predviđeno je i uklanjanje ostataka debla krupnog primorskog bora uništenog vjetrolomovima i izrazito nakrivljenog stabla pinjola u blizini školskog centra, te uklanjanje suvog stabla eukaliptusa u južnom dijelu parka, kako bi se na ovim prostorima stvorili pogodni uslovi za zamjensku sadnju. Aktivnosti se sprovode u skladu sa Planom upravljanja za ovo zaštićeno prirodno dobro.

Orezivanje će vršiti zaposleni u “Komunalno” d.o.o. Tivat, pomoću krana sa korpom za rad na visini dohvata do 38 m, a u cilju bezbjednog i neometanog izvođenja radova, park će tokom navedenih datuma biti zatvoren za javnost.

Mole se građani i posjetioci za razumijevanje.

post slika