Raspisani pozivi za 11 linija podrške proizvođačima

04 maj 2020

U skladu sa Planom podsticajnih mjera u poljoprivredi za 2020. godinu, Sekretarijat za turizam i preduzetništvo Opštine Tivat objavio je javne pozive za 11 linija podrške – sufinansiranja ili finansiranja projekata iz oblasti poljoprivrede i turizma.

Radi se o sufinansiranju projekata iz oblasti poljoprivrede i turizma i to za uređenje terena, bašte, livade ili vidikovaca u sklopu domaćinstva koje je u funkciji pružanja turističkih i/ili ugostiteljskih usluga u ruralnom području opštine Tivat, kao i za opremanje ugostiteljskog, turističkog ili smještajnog objekta u funkciji pružanja turističkih i/ili ugostiteljskih usluga u ruralnom području opštine Tivat.

Opština će finansijski podržati i izradu projektne dokumentacije za renoviranje postojećih ruiniranih kuća i ostataka seoskih kuća u svrhu pružanja turističkih i/ili ugostiteljskih usluga u ruralnim područjima opštine.

Obezbijeđena je i podrška razvoju voćarske i vinogradarske proizvodnje, maslinarstva, povrtarske i cvjećarske proizvodnje, pčelarstva, stočarstva, organske poljoprivrede, ribarstva i marikulture te upravljanju zelenim otpadom iz poljoprivredne proizvodnje.

Javni pozivi se objavljuju u okviru Odluke o podsticajima u razvoj poljoprivrede i Plana podsticajnih mjera u poljoprivredi za 2020.godinu, kojima su utvrđeni uslovi, kriterijumi i način prijavljivanja.

„Od ove godine uvedena je nova podrška - za živinarstvo. Takođe, za sektor pčelarstva je omogućena nabavka dodatne opreme za održavanje lokacije na kojoj se nalazi pčelinjak. Nova je i mjera iz oblasti ruralnog turizma za projektnu dokumentaciju – izradu projekta renoviranja postojećih ruiniranih kuća i ostataka seoskih kuća u svrhu pružanja turističkih i/ili ugostiteljskih usluga u ruralnim područjima opštine. Nove subvencije, kao i unapređenje postojećih mjera, rezultat su kontinuirane saradnje i komunikacije sa poljoprivrednim proizvođačima na lokalnom nivou“, saopštio je sekretar za preduzetništvo i turizam Petar Vujović.

Obzirom na novonastalu situaciju usljed epidemije novog koronavirusa u Crnoj Gori, a kako bi u što većoj mjeri pomogli poljoprivrednim proizvođačima, Planom za ovu godinu izmijenjena je procedura korišćenja podsticajnih mjera.

„Omogućili smo avansno plaćanje podrške za mjere putem kojih se vrši nabavka određenih sredstava, opreme, mašina i slično. Ova olakšavajuća procedura omogućiće poljoprivrednim proizvođačima jednostavniji pristup neophodnim finasijskim sredstvima i podsticajima kojima bi održali i unaprijedili  poljoprivredna gazdinstva“, naveo je Vujović.

Sve informacije su dostupne u Sekretarijatu za turizam i preduzetništvo u kancelariji broj 17, putem telefonskog broja 661-347 i mejl adrese radmila.kilibarda@opstinativat.com.

JAVNE POZIVE možete preuzeti ovdje post slika