Razgovor o kulturi neophodan i u vrijeme pandemije

10 apr 2020

Predsjednik opštine dr Siniše Kusovac razgovarao je sa sekretarkom Sekretarijata za kulturu i društvene djelatnosti mr Dubravkom Nikčević i direktorom JU Centar za kulturu Tivat, Nevenom Staničićem na  temu – Prijedlog mjera u cilju smanjivanja negativnih efekata pandemije koronavirusa u domenu realizacije programskih aktivnosti iz kulture, sa akcentom na Festival mediteranskog teatra „Purgatorije“.

Svjesni trenutne situacije, sa nadom da će se u doglednom periodu zaustaviti tj. poboljšati opšte okolnosti funkcionisanja svih životnih potreba, zaključeno je da iz ove perspektive nema mjesta projekcijama koje kulturne sadržaje brišu sa pozicije realnih potreba. Učesnici sastanka su predložili modifikovani plan mogućih kulturnih dešavanja koji bi se sa trenutne vremenske distance potencijalno mogli početi realizovati od druge polovine jula odnosno u avgustu.

Ovo je godina kad slavimo 20 godina od prve pozorišne produkcije i 15 godina održavanja „Purgatorija“, festivala koji je Tivat visoko pozicionirao na pozorišnoj mapi kako države, tako i regiona.

Prijedlog da se zvanično otvaranje i zatvaranje Purgatorija ne održi u uobičajenom smislu ne umanjuje značaj ovog festivala a sredstva se na ovaj način rezervišu za druge prioritete, jedan je od rezimea sastanka, uz onaj ključni da ovogodišnje Purgatorije ne bi imale takmičarski karakter i gostujuće predstave, već upravo u godini jubileja retrospektivan, sa akcentom na dosadašnju samostalnu bogatu produkciju (10 predstava). Takodje i ostale aktivnosti koje se tiču filmskih projekcija, izdavačke djelatnosti i drugog kao i ostalih festivalskih dešavanja kojima su domaćin Centar za kulturu i naš grad, obilježiti na primjeren način, ne umanjujući njihov dosadašnji značaj a vodeći računa o finansijskim mogućnostima.

Razgovarajući o realizaciji opštinskog programa razvoja kulture kao strateškog dokumenta zaključeno je da nakon završenog usaglašavanja dokumenta – Elaborata o reorganizaciji JU Centar za kulturu kojeg je uradila Radna grupa ubrzo se očekuje i saglasnost Ministarstva kulture kada ćemo i formalno pričati o Gradskom pozorištu u Tivtu.

Uz poruku da svi nastavimo poštovati mjere kako bismo što prije izašli iz ove teške situacije, učesnici sastanka zaključili su da je potreba za kulturom nešto što je nasušna i iskonska potreba civilizovanog čovjeka i moćan način da se i najteže okolnosti lakše prevazilaze.